R.Gazete No: 30851

R.G. Tarihi: 3.8.2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8321

Karar Tarihi: 04/04/2019

 

Kurul Başkanlığının 03.04.2019 tarihli gündem yazısıekinde gönderilen 03.04.2019 tarih ve 12509071-104.01.01-E.6218 sayılıyazıve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 08.11.2018 tarih ve 8080 sayılıKararıile kuruluşuna izin verilen Türk Finansman A.Ş.'ye, 6361 sayılıFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ite FinansaîKiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşve Faaliyet EsaslarıHakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralıfıkrasıçerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.

 

----------o----------