R.Gazete No: 30850

R.G. Tarihi: 2.8.2019

 

Karar Sayısı: 1384

Karar Tarihi: 1.8.2019

 

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2019 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 9/8/2019, diğer yarısının 13/12/2019 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

----------o----------