R.Gazete No: 30483

R.G. Tarihi: 19.7.2018

Karar No. 10627/20226

Karar Tarihi: 12.7.2018

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN MENKUL KIYMET

MUTABAKAT SİSTEMİ İŞLETİCİLİĞİ FAALİYETLERİNE İLAVE

OLARAK YÜRÜTEBİLECEĞİ DİĞER FAALİYETLERE

İLİŞKİN KARAR

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) "Altın Transfer Sistemi" işletme faaliyetinin Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

----------o----------