R.Gazete No: 30467

R.G. Tarihi: 3.7.2018

 

Maliye Bakanlığından:

 

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3900E.01 (T.C. Külliyatı)

     

    XII/2886E.095 (İhale) No.lu belgelerdedir.