R.Gazete No: 30468

R.G. Tarihi: 4.7.2018

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER

VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "sekiz" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5013E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu begededir.