Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 93

31 Temmuz 2018

Kanun No.7145 (Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)


31.7.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 31.7.2018 Kanun No. 7145 Kabul Tarihi: 25.7.2018 MA ...
31 Temmuz 2018

7143 s. Yapılandırma Kanunu Başvuru Sürelerinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:7)R.Gazete No: 30495(Mük.) R.G. Tarihi: 31.7.2018 Karar Sayısı: 7 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikli ...
29 Temmuz 2018

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.7.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 3.11.2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30493 R.G. Tarihi: 29.7.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
28 Temmuz 2018

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ


28.7.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ ile, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri belirlenmiştir.
R.Gazete No: 30492 R.G. Tarihi: 28.7.2018 Çalışma, Sosyal Hizmet ve Aile Bakanlığından: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYIL ...
28 Temmuz 2018

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.7.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 8.6.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30492 R.G. Tarihi: 28.7.2018 İçişleri Bakanlığından: VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
28 Temmuz 2018

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.7.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 3.7.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30492 R.G. Tarihi: 28.7.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
27 Temmuz 2018

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair TarifeR.Gazete No: 30491 R.G. Tarihi: 27.7.2018 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 1 MADDE 1 ...
24 Temmuz 2018

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 14)R.Gazete No: 30488 R.G. Tarihi: 24.7.2018 İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 14 Amaç MADDE 1 ...
24 Temmuz 2018

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 13)R.Gazete No: 30488 R.G. Tarihi: 24.7.2018 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 13 Amaç MADDE ...
20 Temmuz 2018

Armada Varlık Yönetim A.Ş. Hk. BDDK Kararı


20.7.2018 tarihli Resmi Gazete'de 7878 sayılı Armada Varlık Yönetim A.Ş. hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30484 R.G. Tarihi: 20.7.2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 7878 Kar ...