Karar No. 2018/11590                                  R.Gazete No: 30435

Karar Tarihi: 26.3.2018                           R.G. Tarihi: 29.5.2018

     4 Kasım  2016 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 25/10/2017 tarihli ve 7044 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/3/2018 tarihli ve 13531095 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                        CUMHURBAŞKANI

    Binali YILDIRIM

       Başbakan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

UKRAYNA BAKANLAR KURULU

ARASINDA

ULUSLAR ARASI KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI

ANLAŞMASI

----------o----------