R.Gazete No: 30445

R.G. Tarihi: 8.6.2018

 

 

 

     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR DESTEĞİ

ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

     MADDE 16/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "750" ibaresi "1000" olarak, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1000" ibaresi "1330" olarak, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "750" ibaresi "1000" olarak, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "600" ibaresi "800" olarak değiştirilmiştir.

 

     MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

     MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;
     
    XXX/5453E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.