R.Gazete No: 30461 (Mük.)

R.G. Tarihi: 27.6.2018

Karar No. 2018/11975

Karar Tarihi: 12/6/2018

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/6/2018 tarihli ve 57253 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste, ekli listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

NOT: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

-----------o----------