R.Gazete No: 30462

R.G. Tarihi: 28.6.2018

Karar No. 2018/11967

Karar Tarihi: 9.4.2018

 

Ekli "Antalya Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesine Dair Karar" ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığı' nın 28/3/2018 tarihli ve 29336 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu' nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

 

ANTALYA SERBEST BÖLGESİNİN SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

 

MADDE 1- 3/11/1983 tarihli ve 83/7285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Antalya Serbest Bölgesinin sınırları ekli kroki ve koordinat listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

----------o----------