R.Gazete No.30443(Mük.)

R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.02-[01/62]

Karar Tarihi: 31.5.2018

Konu: Kalite Kontrol Standardı (KKS) 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol'ün Yayımlanması

 

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISQC 1 Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements" başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla KKS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol'ün yayımlanmasına karar verilmiştir.

Not: Karara ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------