Karar No. 2018/11841                           R.Gazete No: 30442(Mük.)

Karar Tarihi: 30/5/2018                           R.G. Tarihi: 5.6.2018

  

     

     Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Bakanlığının 29⁄5⁄2018 tarihli ve 55881 sayılı yazısı üzerine,

20⁄2⁄1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14⁄5⁄1964 tarihli ve

474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                        CUMHURBAŞKANI

    Binali YILDIRIM

       Başbakan

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

     MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 12 inci faslın sonuna aşağıdaki (6) ve (7) numaralı dipnotlar, 13 üncü ve 15 inci fasılların sonuna ise aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G.T.İ.P.         | MADDE İSMİ           |                    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)                      |
|                  |                      |------------------------------------------------------------------|
|                  |                      | AB,    | GÜR.  | B-HER. | G.KORE | MLZY. | SİNG. | D-8   | D.Ü.  |
|                  |                      | EFTA,  |       |        |        |       |       |       |       |
|                  |                      | F.ADA. |       |        |        |       |       |       |       |
|------------------|----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1206.00.91.00.19 | Diğerleri            | 13(6)  | 13(6) | 0      | 13(6)  | 13(6) | 13(7) | 13(6) | 13(6) |
|------------------|----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1206.00.99.00.19 | Diğerleri            | 13(6)  | 13(6) | 0      | 13(6)  | 13(6) | 13(7) | 13(6) | 13(6) |
|------------------|----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1512.11.91.00.00 | Ayçiçeği tohumu yağı | 23(1)  | 23(1) | 0      | 23(1)  | 23(1) | 23(1) | 23(1) | 23(1) |
|------------------|----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|

(6) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %27 olarak uygulanır.

(7) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %20,2 olarak uygulanır.

(1)Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %36 olarak uygulanır.

     MADDE 2- Bu Karar yayıntı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

                                                      ----------o----------