R.Gazete No: 30463

R.G. Tarihi: 29.6.2018

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN ÇEK TAKAS SİSTEMİNİ

KURARAK İŞLETMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

Karar Sayısı:10617/20216

Karar Tarihi: 20 Haziran 2018

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Çek Takas Sistemini kurarak 2/7/2018 tarihinden itibaren işletmesine; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

----------o----------