R.G. No.30438

Resmi Gazete Tarihi: 1.6.2018

    

 

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT

2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2018/5) 1

     MADDE 1 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) eki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 25 inci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

     MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    X/0261F.009 (İhracat Mevzuatı) No.lu belgededir.