R.Gazete No: 30440

                                                   R.G. Tarihi: 3.6.2018

 

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

 

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "dekanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya basın kartı sahibi gazeteciler" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

                                                                                                                               ----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5408E.01 (T.C. Külliyatı) ,

     

    FM/5846E.270 (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.