R.Gazete No: 30443
R.G. Tarihi: 6.6.2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

     BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

     KararSayısı: 7838                                                                                                   KararTarihi: 31/05/2018

     Kurul Başkanlığının 31.05.2018 tarihli toplantısında, Kurul Başkanlığının 16.05.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 16.05.2018 tarihli ve12509071-103.01.01-E.9363 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

     - Enka Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

     - Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

     karar verilmiştir.

 

----------o-----------