R.Gazete No.30443(Mük.)

R.G. Tarihi: 6.6.2018

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.02-[01/74]

Karar Tarihi: 31.5.2018

Konu: Bağımsız Denetim Standardı (BDS)  450 Bağımsız Denetim Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi'nin Yayımlanması

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISA 450 Evaluation of Misstatements Identified During the Audit" başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla BDS 450 Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi'nin yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Karara ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------