R.Gazete No.30443(Mük.)

R.G. Tarihi: 6.6.2018

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.02-[01/72]

Karar Tarihi: 31.5.2018

Konu: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 260 Bağmısız Denetim Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi'nin Yayımlanması

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISA 260 Communication with Those Charge with Governance" başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim'in yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Karara ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------