R.Gazete No.30443(Mük.)

R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.02-[01/64]

Karar Tarihi: 31.5.2018

Konu: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Mevzuatın Dikkate Alınması'nın Yayımlanması

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISA 250 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements" başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amaacıyla BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Mevzuatın Dikkate Alınması'nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Karara ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------