R.Gazete No.30443(Mük.)

R.G. Tarihi: 6.6.2018

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.02-[01/68]

Karar Tarihi: 31.5.2018

Konu: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol'ün Yayımlanması

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISA 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements" başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol'ün yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Karara ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------