R.Gazete No.30443(Mük.)

R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.02-[01/66]

Karar Tarihi: 31.5.2018

Konu: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 210 Bağımsız Denetim sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması'nın Yayımlanması

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISA 210 Agreeing the Terms of Audit Enagements" başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması'nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Not: Karara ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------