R.Gazete No: 30563

R.G. Tarihi: 12.10.2018

Karar Numarası: 179

Karar Tarihi: 11.10.2018

 

3/6/1975 tarihli ve 7/10102 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi" ile 24/1/1989 tarihli ve 89/13724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Hayvanların Uluslararası Nakil Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol"ün feshedilmesine ve Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Şubat 2004 tarihinde imzalanan ve 5/4/2018 tarihli ve 7133 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin ilişik çekince ve beyanlarla birlikte onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

Not: Anlaşmaya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------