R.Gazete No: 30563

R.G. Tarihi: 12.10.2018

Karar Numarası: 181

Karar Tarihi: 11.10.2018

 

Ekli "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"(ç) Güvenlik korucusu olanlar ile emekli güvenlik korucusu olanlara,"

 

Yürürlük

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     C/2821E.030 (Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı),

     G1/1615E.975 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği) ve

     XXX/1814E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.