R.Gazete No: 30521(Mük.)

R.G. Tarihi: 31.8.2018

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

 

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    EM/3154F.439 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgededir.