R.Gazete No: 30505

R.G. Tarihi: 10.8.2018

Karar Sayısı: 20

 

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

9 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli "Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (Ek-4)" aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

EK:4

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER LİSTESİ

A-GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (G.Y.Ü.)

Ülkeler

Hariç Sektörler)

Ülkeler

Hariç Sektörler)

Bolivya

 

Nijerya

 

Cape Verde

 

Nauru

 

Cook Adaları

 

Niue

 

Fildişi Sahilleri

 

Özbekistan

 

Filipinler

 

Pakistan

S-8b, S-11a, S-11b

Gana

 

Paraguay

 

Kenya

 

Sri Lanka

S-11b

Kırgızistan

 

Svaziland

 

Kongo

 

Tacikistan

 

Mikronezya

 

Tonga

 

 

B-EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (E.A.G.Ü.)

Ülkeler

Hariç Sektör(ler)

Ülkeler

Hariç Scktör(Ier)

Afganistan

 

Mali

 

Angola

 

Moğolistan

 

Bangladeş

S-11a, S-11b

Burma/Myanmar

 

Burkina Faso

 

Moritanya

 

Burundi

 

Malavi

 

Benin

 

Mozambik

 

Butan

 

Nijer

 

Kongo Demokratik Cum.

 

Nepal

S-11a* (5509.21, 5509.22,5509.51)

Orta Afrika Cumhuriyeti

 

Ruanda

 

Cibuti

 

Solomon Adaları

 

Eritre

 

Sudan

 

Etiyopya

S-11a* (5209.42)

Sierra Leone

 

Gambiya

 

Senegal

 

Gine

 

Somali

 

Ekvatoryal Gine

 

Sao Tome ve Principe

 

Gine-Bissau

 

Çad

 

Güney Sudan

 

Togo

 

Haiti

 

Timor-Leste

 

Kamboçya

S-11b

Tuvalu

 

Kiribati

 

Tanzanya

 

Komor

 

Uganda

 

Laos

 

Vanuatu

 

Liberya

 

Samoa

 

Lesotho

 

Yemen

 

Madagaskar

 

Zambiya

 

* Sadece parantez içinde belirtilen GTP'li ürünlere uygulanır.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

-----------o----------