R.Gazete No: 30505

R.G. Tarihi: 10.8.2018

 

Karar Sayısı: 19

 

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

9 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA,
F.ADA.

GÜR.

B-
HER.

G.
KORE

MLZY

SİNG.

D-8

D.Ü.

1206.00.91.00.19

Diğerleri

13

13

0

13

13

13

13

13

1206.00.99.00.19

Diğerleri

13

13

0

13

13

13

13

13

2303.10.11.00.11

Mısır glüteni

0

0

0

0

0

0

0

0

2303.10.11.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

0

0

2303.10.19.00.11

Mısır glüteni

0

0

0

0

0

0

0

0

2303.10.19.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

0

0

2303.10.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

0

0

2303.20.10.00.00

Şeker pancarının etli kısımları

0

0

0

0

0

0

0

0

2303.20.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

0

0

2303.30.00.00.00

Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları

0

0

0

0

0

0

0

0

2305.00.00.00.00

Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın)

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.10.00.00.00

Pamuk tohumundan

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.20.00.00.00

Keten tohumundan

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.30.00.00.00

Ayçiçeği tohumundan

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.41.00.00.00

Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.49.00.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.50.00.00.00

Hindistan cevizi veya kopradan

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.60.00.00.00

Palm cevizi veya palm bademinden

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.90.05.00.00

Mısır embriyolarından

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.90.11.00.00

Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.90.19.00.00

Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar

0

0

0

0

0

0

0

0

2306.90.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

0

0

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------