R.Gazete No: 30496

R.G. Tarihi: 1.8.2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

     BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

 

Karar Sayısı: 7891

Karar Tarihi: 26/07/2018

 

Kurul Başkanlığının 25.07.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 25.07.2018 tarih ve 12509071-113-E.13680 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

 

----------o----------