R.Gazete No: 30502

R.G. Tarihi: 7.8.2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

     BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

Karar Sayısı: 7879

Karar Tarihi: 12/07/2018

 

Kurul Başkanlığının 11.07.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 11.07.2018 tarih ve 12509071-111.01.01-E.12829 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ye, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4 üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine

karar verilmiştir.

 

----------o----------