Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 66

31 Ağustos 2018

11/9/2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 54)


31.8.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 54 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile 1/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Karar Say ısı: 54 11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli ...
31 Ağustos 2018

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 57)


31.8.2018 tarihli Resmi Gazete ile Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair 57 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Karar Say ısı: 57 Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ek ...
31 Ağustos 2018

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/36)


31.8.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/36 s. Tebliğ ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ...
31 Ağustos 2018

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.8.2018 tarihli Resmi Gazete ile 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS ...
31 Ağustos 2018

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
31 Ağustos 2018

2/1/1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 14 üncü Maddesinde Belirtilen Yetkilerin İletişim Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2018/154)R.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Karar Say ısı: 2018/154 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen yetkilerin İle ...
31 Ağustos 2018

Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


31.8.2018 (Mükerrer) R.G. tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ ile, 30.12.2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30521(Mük.) R.G. Tarihi: 31.8.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
31 Ağustos 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 52)


31.8.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 52 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Karar Say ısı: 52 Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 1 ...
31 Ağustos 2018

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)


31.8.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 48 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Karar Say ısı: 48 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka ...
31 Ağustos 2018

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)


31.8.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 53 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile, 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30521 R.G. Tarihi: 31.8.2018 Karar Say ısı: 53 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kara ...