Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

14 Kasım 2018

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik


14.11.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi korumaktır.
R.Gazete No: 30595 R.G. Tarihi: 14.11.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ...
13 Kasım 2018

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2018/42)


13.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30594 R.G. Tarihi: 13.11.2018 Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİ ...
11 Kasım 2018

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.c)


11.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan (III-59.1.c) No.lu Tebliğ ile, 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30592 R.G. Tarihi: 11.11.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III 59.1 )'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III 59.1 .c ...
11 Kasım 2018

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)


11.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.
R.Gazete No: 30592 R.G. Tarihi: 11.11.2018 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLE ...
11 Kasım 2018

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1a)


11.11.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan (III-58.1a) No.lu Tebliğ ile 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30592 R.G. Tarihi: 11.11.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III 58.1 )'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TE ...
10 Kasım 2018

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


10.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 13/5/2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30591 R.G. Tarihi: 10.11.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığından: DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE ...
10 Kasım 2018

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


10.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30591 R.G. Tarihi: 10.11.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ ...
09 Kasım 2018

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 320)


9.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30590 R.G. Tarihi: 9.11.2018 Karar Numarası: 320 Karar Tarihi: 8.11.2018 Ekli "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tuta ...
09 Kasım 2018

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikR.Gazete No: 30590 R.G. Tarihi: 9.11.2018 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ ...
09 Kasım 2018

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uyg. Usul ve Esaslar Hk. Yön. Değ. Yap. Dair Yön.R.Gazete No: 30590 R.G. Tarihi: 9.11.2018 Türkiye İş Kurumundan: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN ...