Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 986

21 Eylül 2018

E-Sigorta Sözleşmesinin E-Devletten Onaylanması ve Aktivasyon İşlemleriT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 99779835 202.99 E. 11899985 Tarih: 14/09/2018 Konu : E Sigorta Sözleşm ...
20 Eylül 2018

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar


20.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 6/6/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarında değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30541 R.G. Tarihi: 20.9.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR ...
20 Eylül 2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)


20.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ, 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) çerçevesinde soruşturma yürütülen ürünlerde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından geçici korunma önlemi kararı alındığını duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30541 R.G. Tarihi: 20.9.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/7) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1 ...
20 Eylül 2018

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/7)


20.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğinde (Sayı: 2016/8) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30541 R.G. Tarihi: 20.9.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)'DE DEĞİŞ ...
19 Eylül 2018

Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik


19.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 87nci maddesi çerçevesinde yetkilendirilen veri depolama kuruluşunun yükümlülüklerine, veri depolama kuruluşuna raporlanacak bilgilerin hangi şekil ve ortamda tutulacağı ile bu kuruluşun Kanun uyarınca yerine getireceği görevlerine yönelik faaliyet usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 30540 R.G. Tarihi: 19.9.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNUN FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİR ...
19 Eylül 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 7964 Sayılı Kararı


19.9.2018 tarihli Resmi Gazete ile Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında 7964 sayılı BDDK Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30540 R.G. Tarihi: 19.9.2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 7964 Kara ...
19 Eylül 2018

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 106)


19.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30540 R.G. Tarihi: 19.9.2018 Karar Sayısı: 106 Karar Tarihi: 18.9.2018 Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai ...
19 Eylül 2018

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30540 R.G. Tarihi: 19.9.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLE ...
19 Eylül 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 7966 Sayılı Kararı


19.9.2018 tarihli Resmi Gazete ile Metal Varlık Yönetim A.Ş. hakkında 7966 sayılı BDDK Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30540 R.G. Tarihi: 19.9.2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 7966 Kara ...
19 Eylül 2018

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VIII, No: 77)


19.9.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ ile, 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No:51)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30540 R.G. Tarihi: 19.9.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ( ...