Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

18 Ocak 2019

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30659 R.G. Tarihi: 18.1.2019 Ticaret Bakanlığından: PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖN ...
18 Ocak 2019

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği


18.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; nükleer güç santrallerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay ve tesis kabul işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, projelerine göre yapılan tesislerin test, kontrol ve kabul işlemlerini yürütecek kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30659 R.G. Tarihi: 18.1.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa ...
18 Ocak 2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 28)


18.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapılmıştır.
CUMHURBA ŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMES İNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBA ŞKANLIĞI KARARNAMESİ 1 R.Gazete No: 30659 R.G. Tarihi: 18. ...
18 Ocak 2019

Kanun No.7161 (Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)


18.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30659 R.G. Tarihi: 18.1.2019 Kanun No. 7161 Kabul Tarihi ...
17 Ocak 2019

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30658 R.G. Tarihi: 17.1.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
17 Ocak 2019

Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/42)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/50)


17.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 6/12/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği'nde (Tebliğ No:2003/42) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30658 R.G. Tarihi: 17.1.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ SPORCU GIDALARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2003/42)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
17 Ocak 2019

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde (SHY-22) değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30658 R.G. Tarihi: 17.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY 22)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
16 Ocak 2019

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 650)


16.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 650) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30657 R.G. Tarihi: 16.1.2019 Karar Sayısı: 650 Karar Tarihi: 15.1.2018 Ekli "Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulma ...
16 Ocak 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 651)


16.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 651) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30657 R.G. Tarihi: 16.1.2019 Karar Sayısı: 651 Karar Tarihi: 15.1.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı ...
16 Ocak 2019

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 649)


16.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 649) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30657 R.G. Tarihi: 16.1.2019 Karar Sayısı: 649 Karar Tarihi: 15.1.2018 Ekli "Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ...