Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

26 Mart 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 858)


26.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanmasına karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30726 R.G. Tarihi: 26.3.2019 Karar Sayısı:858 Karar Tarihi: 25.3.2019 19 Mart 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 1/3/2017 tarihli ve 6897 sayılı Kanunla onaylanm ...
26 Mart 2019

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/23)


26.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30726 R.G. Tarihi: 26.3.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/17)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIN ...
23 Mart 2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)


23.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30723 R.G. Tarihi: 23.3.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA D ...
22 Mart 2019

Genelge No. 2019/7 (4447 s. Kanunun Gç. 19 uncu Md. Uyarınca Ücret, Prim Desteği)T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264 207.02 E.4542550 21/03/2019 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddes ...
22 Mart 2019

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)


22.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar"da değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30722 R.G. Tarihi: 22.3.2019 Karar Sayısı:845 Karar Tarihi: 21.3.2019 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ...
22 Mart 2019

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Karar Sayısı: 848)


22.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Karar Sayısı: 848) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30722 R.G. Tarihi: 22.3.2019 Karar Sayısı:848 Karar Tarihi: 21.3.2019 DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMINATLARA İLIŞKIN KARAR 1 1 ...
22 Mart 2019

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/114T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/114 Konusu : Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beya ...
22 Mart 2019

Genelge No. 2019/8 (Asgari Ücret Desteği )T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363 010.06.01 E.4575016 Tarih: 22/03/2019 Konu : Asgari Ücret Desteği GENELGE ...
21 Mart 2019

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 s. Kanunda Yer Alan BSMV Nispetleri Hk. (Karar Sayısı: 842)


21.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 s. Kanunda Yer Alan BSMV Nispetleri Hk. 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30721 R.G. Tarihi: 21.3.2019 Karar Sayısı:842 Karar Tarihi: 20.3.2019 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı K ...
21 Mart 2019

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)


21.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de, KDV ve ÖTV İndirimlerinin Kanuni Süre Uzatımlarına İlişkin Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30721 R.G. Tarihi: 21.3.2019 Karar Sayısı:843 Karar Tarihi: 20.3.2019 Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişki ...