Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

23 Temmuz 2019

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)


23.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğe ile, 10.3.2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30840 R.G. Tarihi: 23.7.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 4)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
23 Temmuz 2019

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5.7.2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30840 R.G. Tarihi: 23.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİ ...
20 Temmuz 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334)


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Karar Sayısı: 1334 Karar Tarihi: 19.7.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun ...
20 Temmuz 2019

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3.8.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Millî Eğitim Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
20 Temmuz 2019

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 27.12.2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ...
20 Temmuz 2019

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15.8.2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 İçişleri Bakanlığından: EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
20 Temmuz 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1321)


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1321) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Karar Sayısı: 1321 Karar Tarihi: 19.7.2019 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7170 sayılı Kanunla unaylanması uygun bul ...
20 Temmuz 2019

Bitlis İli, Adilcevaz İlçesinde Bulunan Batmış Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1332)


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bitlis İli, Adilcevaz İlçesinde Bulunan Batmış Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1332) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Karar Sayısı: 1332 Karar Tarihi: 19.7.2019 Bitlis İli, Adilcevaz İlçesinde bulunan Batmış Gölü potansiyel doğal sit alanı kapsamına ...
20 Temmuz 2019

Denizli İli, Bozkurt İlçesinde Bulunan Karagöl Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1328)


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Denizli İli, Bozkurt İlçesinde Bulunan Karagöl Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1328) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Karar Sayısı: 1328 Karar Tarihi: 19.7.2019 Denizli İli, Bozkurt İlçesinde bulunan Karagöl potansiyel doğal sit alanı kapsamına gire ...
20 Temmuz 2019

Eskişehir İli, Mihalgazi ve Tepebaşı İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Avlakkaya Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1327)


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Eskişehir İli, Mihalgazi ve Tepebaşı İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Avlakkaya Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1327) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Karar Sayısı: 1327 Karar Tarihi: 19.7.2019 Eskişehir İli, Mihalgazi ve Tepebaşı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Avlakkaya Vadisi p ...