Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

17 Nisan 2021

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması KanunuR.Gazete No: 31457 R.G. Tarihi: 17.4.2021 Kanun No. 7315 Kabul Tarihi: 7/4/2021 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap ...
17 Nisan 2021

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835)R.Gazete No: 31457 R.G. Tarihi: 17.4.2021 Karar Sayısı: 3835 Karar Tarihi: 16.4.2021 Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Y ...
17 Nisan 2021

Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740)R.Gazete No: 31457 R.G. Tarihi: 17.4.2021 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: LASTİKLERİN YAKIT VERİMLİLİĞİ VE DİĞER PARAMETRELER İLE İLGİLİ ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ...
17 Nisan 2021

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Hk.R.Gazete No: 31457 R.G. Tarihi: 17.4.2021 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YA ...
17 Nisan 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10142 Sayılı KararıR.Gazete No: 31457 R.G. Tarihi: 17.4.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10142 Karar Tarihi : 15.4.2021 Enerji Piyasa ...
16 Nisan 2021

Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik


16.4.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; seçim müdürlüklerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31456 R.G. Tarihi: 16.4.2021 Adalet Bakanlığından: SEÇİM MÜDÜRLÜKLERİNİN ADALET MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ...
16 Nisan 2021

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.4.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31456 R.G. Tarihi: 16.4.2021 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MAD ...
16 Nisan 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)


16.4.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; yerli üreticiler Sardoğan Endüstri ve Ticaret – Mehmet Sardoğan ve RSA Tesisat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üreticiler Boğaziçi Kaynaklı Boru Bağlantı Parçaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Kare Endüstri Mamulleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Yazıcı İnşaat Endüstri Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Hak-Pi Gemi Yan Sanayi Tic. Ltd. Şti., Uğur Teknik Endüstriyel Yapı Malzemeleri İmalat San. Tic. A.Ş., Tombaksan Isı San. Tic. Ltd. Şti. ve Kardeşler Torna-Hüseyin Gülel tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı "demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31456 R.G. Tarihi: 16.4.2021 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/20) Amaç ve kapsam MAD ...
16 Nisan 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/21)


16.4.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; yerli üretici Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Ufuk Metal San. ve Tic. Ltd. Şti., Arma Metal Dış Tic. Ltd. Şti. ve Taç Mutfak Eşya Amb. İnş. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31456 R.G. Tarihi: 16.4.2021 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/21) Amaç ve kapsam ...
16 Nisan 2021

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.4.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31456 R.G. Tarihi: 16.4.2021 Ticaret Bakanlığından: TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MA ...