Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

25 Ocak 2020

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048)


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı'na ekli Yönetmelik ile; 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Karar Sayısı: 2048 Karar Tarihi: 24.1.2020 Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö ...
25 Ocak 2020

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061)


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Karar Sayısı: 2061 Karar Tarihi: 24.1.2020 1 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılı ...
25 Ocak 2020

Nükleer Güvence Yönetmeliği


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl amaçlı kullanılan nükleer maddeler ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin bildirimi, tespiti ve takibi ile bu madde, ekipman ve malzemelerin yetkisiz olarak kullanılmasını, nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesini önlemek ve bu yöndeki girişimlerin zamanında saptanmasını sağlamak üzere Kurum tarafından kurulan ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemi çerçevesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Nükleer Düzenleme Kurumundan: NÜKLEER GÜVENCE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ...
25 Ocak 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığından: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Ka ...
25 Ocak 2020

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/64)


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/64) Amaç ve kapsam ...
25 Ocak 2020

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2066)


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2066) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Karar Sayısı: 2066 Karar Tarihi: 24.1.2020 22 Şubat 2016 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 6841 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulun ...
25 Ocak 2020

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Karar Sayısı: 2063 Karar Tarihi: 24.1.2020 Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarının, 1/1 ...
25 Ocak 2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 2062)


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 2062) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Karar Sayısı: 2062 Karar Tarihi: 24.1.2020 Ekli "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ...
25 Ocak 2020

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ...
25 Ocak 2020

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2049)


25.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2049 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile ; 21/3//2014 tarihli ve 2014/6282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel îş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır
R.Gazete No: 31019 R.G. Tarihi: 25.1.2020 Karar Sayısı: 2049 Karar Tarihi: 24.1.2020 Ekli "Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel îş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve ...