Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

23 Ekim 2020

Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik Fakültesinin Adının Değ. Hk. Karar (Karar Sayısı: 3119)R.Gazete No: 31283 R.G. Tarihi: 23.10.2020 Karar Sayısı: 3119 Karar Tarihi: 22.10.2020 1 Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kurulması ile ek ...
22 Ekim 2020

TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM - 2020/8)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; TS 6269/T2 (Nisan 2019) "Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal" standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 6269/T2 RULMANLI YATAKLAR – BİR SIRA BİLYALI, RADYAL STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ ...
22 Ekim 2020

Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında 3115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3115 Karar Tarihi: 21.10.2020 Ekli listede belirtilen havalimanlarının ulusl ...
22 Ekim 2020

Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3114)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hakkında 3114 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3114 Karar Tarihi: 21.10.2020 Bayburt îli, Merkez îlçe sınırları içerisind ...
22 Ekim 2020

26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan "Açık Stok Sahası Olarak Kullanılmak Üzere" İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3112)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de 26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan "Açık Stok Sahası Olarak Kullanılmak Üzere" İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 3112 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3112 Karar Tarihi: 21.10.2020 26/2/1998 tarihli ve 98/10716 sayılı Baka ...
22 Ekim 2020

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİ ...
22 Ekim 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3113 Karar Tarihi: 21.10.2020 Ekli "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi H ...
22 Ekim 2020

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: OKUL GIDASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/23) Amaç ...
22 Ekim 2020

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 İçişleri Bakanlığından: TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ ...
22 Ekim 2020

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlık bilim ve teknolojileri alanında desteklenecek araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projelerin; başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından: TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI PROJE DESTEK PROGRAMLARINA ...