Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

07 Nisan 2020

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)


7.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) yayınlanmıştır.
R.Gazete No: 31092 R.G. Tarihi: 7.4.2020 Ticaret Bakanlığından: LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçün ...
04 Nisan 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


4.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
04 Nisan 2020

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2361)


4.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 12/12/2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 Karar Sayısı: 2361 Karar Tarihi: 3.4.2020 Ekli "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yür ...
04 Nisan 2020

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2360)


4.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 Karar Sayısı: 2360 Karar Tarihi: 3.4.2020 Ekli "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yap ...
04 Nisan 2020

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


4.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 İçişleri Bakanlığından: VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ...
04 Nisan 2020

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2368)


4.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 Karar Sayısı: 2368 Karar Tarihi: 3.4.2020 Ekli "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kara ...
04 Nisan 2020

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2366)


4.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 Karar Sayısı: 2366 Karar Tarihi: 3.4.2020 Ekli "Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Deği ...
04 Nisan 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)


4.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİ ...
04 Nisan 2020

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2362)


4.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 2362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 Karar Sayısı: 2362 Karar Tarihi: 3.4.2020 1 Mart 2016 tarihinde Akra'da imzalanan ve 7202 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türk ...
04 Nisan 2020

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2363)R.Gazete No: 31089 R.G. Tarihi: 4.4.2020 Karar Sayısı: 2363 Karar Tarihi: 1.4.2020 2 Mart 2018 tarihinde Bamako'da imzalanan ve 7213 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Tü ...