Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

21 Ocak 2022

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/1)


21.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31726 R.G. Tarihi: 21.1.2022 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİ ...
21 Ocak 2022

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/2)


21.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31726 R.G. Tarihi: 21.1.2022 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TE ...
20 Ocak 2022

Kamu İhale Tebliği (No: 2022/1)


20.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak güncellenmesidir.
R.Gazete No: 31725 R.G. Tarihi: 20.1.2022 Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/ ...
20 Ocak 2022

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


20.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri tarafından yapılacak tıbbi tetkiklere dair usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31725 R.G. Tarihi: 20.1.2022 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASL ...
20 Ocak 2022

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


20.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31725 R.G. Tarihi: 20.1.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESA ...
20 Ocak 2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.


20.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31725 R.G. Tarihi: 20.1.2022 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ...
20 Ocak 2022

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 72) (Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Eki Cetvellerin Düzenlenmesi)


20.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 72) (Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Eki Cetvellerin Düzenlenmesi) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31725 R.G. Tarihi: 20.1.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 72) (MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ EK ...
20 Ocak 2022

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)


20.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31725 R.G. Tarihi: 20.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/4) Amaç ve kapsam ...
20 Ocak 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı Kararı


20.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31725 R.G. Tarihi: 20.1.2022 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR Karar Tarihi: 23/12/2021 Karar No: 2021/1304 Toplantı Sıra Sayısı: 20 ...
20 Ocak 2022

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)


20.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31725 R.G. Tarihi: 20.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3) Amaç ve kapsam MADD ...