Abone Ol

Mahkeme Kararına İstinaden Ortak Kullanıma Tabi Taşınmazların Tapu Düzeltimi (Malik Düzeltimi) İşleminden Ne Şekilde Harç Alınacaktır?

Soru: 

Mahkeme Kararına İstinaden Ortak Kullanıma Tabi Taşınmazların Tapu Düzeltimi (Malik Düzeltimi) İşleminden Ne Şekilde Harç Alınacaktır?

 

KGK Bağımsız Denetçi Eğitimleri Lebib Yalkında

 

Cevap:

Harçlar Kanunu'nun 57. maddesine göre, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir. Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/13-c fıkrasında; (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde maktu harç alınacağı belirtilmiştir.

 

Kararın incelenmesinden, İzmir ili ... ilçesi ... köyü ... Çiftliği mevkiinde kain ... ada 1 parselin ortak alan olarak kullanılan "Arıtma Tesisi" vasıflı tapu kaydının iptal edilerek "Arsa" vasfı ile S.S. ... Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına, ... ada, 10 parselde kayıtlı "Arsa" vasfı ile anılan Kooperatif adına kayıtlı olan taşınmazın tapu kaydının iptali ile ortak alan olarak "Arıtma Tesisi" vasfı ile, "Ortak yer" olarak tescilli olan "Sosyal Tesis" vasıflı ... ada 11 parsel ve ... ada 1 parselin, "Ticaret Alanı" vasıflı ... ada 1 parselin, "Trafo Yeri" vasıflı ... ada 2 parselin malik kısmının muhtelif ada ve parseller adına düzeltilerek kayıt ve tesciline hükmedildiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre; söz konusu taşınmazların tapuda yapılan arsa ve ortak alanlarının vasıf ve malik değişikliğine ilişkin düzeltme işlemlerinden Harçlar Kanunu'na bağlı (4) sayılı tarifenin yukarıda açıklanan I/13-c fıkrasına göre harç aranılması gerekmektedir.