Abone Ol

Kurumlar Arası Promosyon Anlaşmalarında Ödenecek Promosyona İlişkin Hangi Belgelerin Düzenlenmesi Gerekmektedir?

Soru:

... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefiyiz. ... ile şirketimiz arasında 7/1/2013-31/12/2013 tarihlerini içeren kuruyemiş ürünleri satış sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme şartları gereği ödenmesine karar verilen promosyonun, nakit olarak ve sekiz eşit taksitte ödeneceği taahhüt altına alınmıştır. Bu kapsamda ödenecek promosyona ilişkin olarak hangi belgenin düzenlenmesi gerekmektedir?

 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

 

Cevap:

Vergi Usul Kanunu'nun 227. maddesine göre; bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. Söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 vd. maddelerinde yer alan belgelerden herhangi birisiyle tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu hükümler uyarınca üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların vesikalara dayanılarak tevsik edilmesi zorunlu bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun 234. maddesinde,

 

"Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:  ...

 

3. Vergiden muaf esnafa;

 

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir..."

 

ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla ,... ile şirketiniz arasında düzenlenen sözleşmeye istinaden ... Başkanlığına promosyon adı altında yapılacak nakit ödemelerin şirketinizce düzenlenecek gider pusulası ile tevsik edilmesi gerekmektedir.