Abone Ol

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesap Edilir? Hangi Kesintiler Yapılır?

Soru: 

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesap Edilir? Hangi Kesintiler Yapılır?

 

KGK Bağımsız Denetçi Eğitimleri Lebib Yalkında

 

Cevap:

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak, kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

 

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük otalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde 600 gün ilâ 1080 gün arasında işsizlik sigortası primi ödemiş olanı sigortalı işsizlere 180 gün ilâ 300 gün arasında işsizlik ödeneği verilmektedir.

 

2018 yılı için geçerli olan 2029,50 lira brüt asgari ücretin %40'ı 811,80 liradır. Sigortalının aylık kazancı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin %80'i olan 1.623,60 lirayı geçemeyecektir. Diğer bir ifade ile, sigortalının aylık kazancı brüt asgari ücretin iki katı olan 4.059,- liranın üzerinde de olsa alacağı aylık işsizlik maaşı en fazla 1.623,60 lira olacaktır. 2018 yılı için işsizlik ödeneğinin tabanı 811,80 lira, tavanı ise 1.623,60 liradır.

 

Her ayın başında aylık olarak işsizin kendisine ödenen işsizlik ödeneği PTT şubelerinden alınmaktadır. İşsizlik ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir.