Abone Ol

8.9.1999’dan Sonra Sigortalı Olanlar Yaş Dışındaki Şartları Tamamlayarak İşten Ayrıldıkları Takdirde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilirler mi?

Soru: 8.9.1999’dan Sonra Sigortalı Olanlar Yaş Dışındaki Şartları Tamamlayarak İşten Ayrıldıkları Takdirde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilirler mi?

 

Mevbank Sosyal  Güvenlik

 

Cevap:

Kıdem tazminatına hangi hallerde hak kazanılacağı 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde düzenlenmiştir. Kıdem tazminatına hak kazanılacak nedenlerden birisi de yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaşlar dışında kalan sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak işçilerin kendi istekleri ile işten ayrılmaları­dır.

Eski 506 sayılı Sosyal sigortalar Kanunu’nun Geçici 81. maddesine göre, 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamladıkları takdirde kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Sigorta başlangıç tarihi 8.9.1999’dan sonra olanlar bu şartlarla kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

8.9.1999 – 30.4.2008 tarihleri arasında sigortalı olanların yaş dışındaki iki şartı yerine getire­rek işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için ya 7000 prim gününü tamamlamaları ya da 25 yıllık sigortalılık süresi ile birlikte 4500 prim gün sayısını tamamla­maları gerekir.

1.5.2008 tarihinden sonra sigortalı olanların ise yaşlarını doldurmadan işten ayrılmaları ha­linde kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için 5510 sayılı Kanun’a göre 7200 prim gün sayısını doldurmuş olmaları gerekir.

 

İş Hukuku Eğitimi