Abone Ol

Künye

SAHİBİ 
Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri  Anonim Şirketi adına 
REŞAT MERT YALKIN


SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
M. VERDA YALKIN SOYMEN


YÖNETİM YERİ 
Oto Sanayii Barbaros Cad. No: 78  
4. Levent 34396 İSTANBUL


TELEFON 
(0212) 278 62 90 Pbx 
(0212) 282 39 00 Pbx


FAKS 
(0212) 278 90 64   - 270 04 78 

www.lebibyalkin.com.tr      
lebibyalkin@lebibyalkin.com.tr


BASKIYA HAZIRLIK
M. PINAR ABATLEVİ


BASKI-CİLT 
Yazın Basın Yayın Matb.Tur.Tic.Ltd.Şti. 
Çiftehavuzlar Cad. No:27/806 
Zeytinburnu-İSTANBUL 
Tel.: (0212) 565 01 22 
Sertifika No: 12028 

YAYIN TÜRÜ 
Yaygın süreli, aylık yayın

Basılı ISSN: 2687-2056

Online Dergi ISSN: 2667-8799


 

YAYIN DANIŞMA KURULU

 

Akif AKARCA (E. Baş Hesap Uzmanı, E. İstanbul Defterdar Yrd. V., YMM)
Hüseyin AKAY (Prof. Dr. Balıkesir Üni.)
Ercan ALPTÜRK (E. Gelirler Başkontrolörü, YMM)
Mehmet ARSLAN (Prof. Dr. Balıkesir Ü. Bandırma İİBF)
Oğuzhan BAHADIR (Yrd. Doç. Dr. Galatasaray Üni.)
Raif BAKOVA (Kültür Üni., Darphane E. Gn. Md.)
Nurettin BİLİCİ (Prof. Dr. Hacettepe Ü. İİBF Maliye Bl. Bşk.)
Kadir BOY (E. Maliye Bakanlığı Müsteşar Yrd., E. İstanbul Defterdarı)
Ahmet Vecdi CAN (Prof. Dr. Sakarya Üni.)
Nurşen CANİKLİOĞLU (Prof. Dr. Marmara Üni.)
Nurgül CHAMBERS (Prof. Dr. Marmara Üni.)
Volkan DEMİR (Doç. Dr. Galatasaray Üni.)
Hasan DOĞAN (E. Hesap Uzmanı, YMM)
Nuran Cömert DOYRANGÖL (Prof. Dr. Marmara Üni.)
Ahmet EROL       (Doç. Dr. Maliye Başmüfettişi Kadir Has Üni., Yeditepe Üni.)
Mehmet GÜLTEKİN (Dr. Kültür Üni., Gelirler Başkontrolörü)
Müge İŞERİ (Prof. Dr. Kültür Üni.)
Hasan KURT (E. Baş Hesap Uzmanı)
Mehmet MAÇ (E. Hesap Uzmanı, YMM)
Sezai ONARAL (İst. YMM Oda Bflk.)
O. Necdet ORHUN (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM)
Celal ORKA (Hukukçu)
Musa ÖRMECİ (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM)
Erdoğan SAĞLAM (E. Hesap Uzmanı, YMM)
Mehmet ŞAFAK (Dr. E. Baş Hesap Uzmanı, YMM)
Orhan ŞENER (Prof. Dr. Kadir Has Üni.)
Hızır TARAKÇI (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM)
Selahattin TUNCER (Prof. Dr. E. Öğretim Üyesi, YMM)
H. İbrahim UZUN (E. Hesap Uzmanı, YMM)
Gürol ÜREL (E. Hesap Uzmanı, YMM)
Hüseyin YALÇIN (E. Gelirler Kontrolörü)
Savaş Özdoğan (YMM, Gümrük Müşaviri)

 

Dergide çıkan yazılardan hiçbiri tümüyle iktibas olunamaz, ancak yazarı ve dergi adı belirtilerek kısmi alıntılar yapılabilir.