Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 205 - Ocak 2021)
    
İçindekiler Ocak/2021
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu ile Güncel İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konuları Hakkında Söyleşi
 
VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
Personele ve Yöneticilere İşin İcabı Olarak Giyim Eşyası Kullandırılmasının Vergisel Boyutu
Mehmet MAÇ
7194 Sayılı Kanuna Göre Binek Otomobillerde AyrılanAmortismanların, Sabit Kıymet Yenileme Fonundan Mahsubunun Değerlendirilmesi
Ferhat FAHRAN
Yurt Dışı/Yurt İçi Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasının Esasları ve Avantajları
İmdat TÜRKAY
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Bulunan Varlıklara İlişkin Bildirimin Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Sanal Ofislerin Vergilendirilmesi
Nevzat ŞENSES
İşlemlerin Serbest Meslek Kazanç Defterine Günü Gününe Kaydı Zorunluluğu Kaldırıldı mı?
Mehmet FİL
Serbest Meslek Erbabına Tazminat Ödenmesinde veya Serbest Erbabınca Hizmet Bedelinin İadesinde Vergilendirme ve Belge Düzeni
Hülya YAVUZCAN
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasında Üç Dönem Faaliyette Bulunma Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı ve İndirim Tutarının Mahsuben En Erken Kullanılabileceği Zaman
Güray ÖĞREDİK
Kanunen İndirimi Kabul Edilmeyen KDV
Gökhan TEMEL
Sahte Belge Kullanma Sadece KDV Reddi mi?
Fehmi EGE
Gelirin Toplanması ve Beyanı, Toplama Yapılmayan Haller Özelinde Ücretler Gelir Unsuru Beyanına İlişkin Açıklamalar ve Eleştiri
Burak GÖRÜCÜ
Rekabet Yasağı Sözleşmelerine İstinaden İşçiye Ödenen Bedellerin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu
Ersin ÖZCAN
Taşınmaz Kirası mı, İşletme Hakkı Kirası mı?
Dr. N. Emre ERGİN
 
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
İş Kazalarından Dolayı İşverenin Kusursuz Sorumluluğu
Hamit TİRYAKİ
4447 Sayılı Kanun'un Geçici 27. Madde Uygulamasına
İlişkin Teşvikler
Sevgi ÜVEDİ
Basın ve Deniz İş Kanunlarına Göre Kıdem Tazminatı
Raşit ULUBEY
Denkleştirmeye Tabi Olmayan Çalışmalar
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Geçerli Fesih - Haklı Nedenle Fesih Ayrımı
Erol TÜRK
 
TİCARET HUKUKU
Anonim ve Limited Şirket Genel Kurullarının Koronavirüs (Covid-19) Salgını Karşısındaki Durumu
Mustafa KAYHAN
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Bağımsız Denetime Olan Etkileri
Dr. Beyhan YASLIDAĞ
Limited Şirkette Genel Kurul Müdürlerden Birisi Tarafından Toplantıya Çağrılırsa Ne Olur?
Dr. Soner ALTAŞ
Kooperatiflerin Yönetimindeki Anonim Ortaklıkların Halka Açık Sayılmasına Yönelik Düzenlemeler
Özdem Satıcı TOPRAK
Ticari Defterlere İlişkin İdari Para Cezaları 2021 Yılında %9,11 Oranında Artırıldı
Özkan ARSLAN
Hâkim Şirketin Denkleştirme Yükümlülüğü
Sema DAR

İİK m. 362/a Maddesinin İptal Kararı Üzerine Bazı Düşünceler

Dr. M. Emir ÜSTÜNDAĞ

 
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜK
İngiltere'nin (BK’nın) Avrupa Birliğinden Ayrılması (Brexit)
Savaş ÖZDOĞAN
Antrepo Devirlerinde Usulsüzlük Cezası Karmaşası
Hakan UÇAK
İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı İşlemlerde Damga Vergisi Uygulaması
Yusuf KOÇAK
 
DİĞER
Elektronik İhalede Yapılan En Yoğun Hata: TC Kimlik Numarası Sorunu
Cemil GÜNDÜZ
 
UZMANLARLA SORULAR ve CEVAPLAR
SÖYLEŞİ
 
Yargı Kararları, Kurul Kararları ve Özelgeler
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler
2020 Yılı Yazılar Dizini