Abone Ol

Dergide Bu Ay

 
İÇİNDEKİLER (Sayı: 180 - Aralık 2018)
    

VERGİ – MUHASEBE
Yeni Ekonomi Programı'nda (2019-2021) Vergi Düzenlemelerine İlişkin Hedefler
İmdat TÜRKAY
Dar Mükellefiyete Tâbi Kurumların Daimi Temsilcileri Tarafından Tutulacak Olan Defterler Yurt Dışında Tutulabilir mi?
Levent BAŞAK
Pazarlama ve Tanıtım Elemanlarının Yapmış Olduğu Harcamaların Vergi Kanunları Açısından Durumu 
Cenk CANAL
Elektronik Tebligat Uygulaması ve Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının Hukuki Durumu
Ramazan TOPOĞLU
Türkiyenin Yeni Yönetim Sisteminde Cumhurbaşkanının Vergilendirme Yetkileri
Özkan AYKAR
Matrah Artırımı Yapmış Bir Mükellef Hakkında Karşıt İnceleme Yapılabilir mi?
Mehmet FİL - Nimet FİL
Atik Alımına İlişkin Faiz ve Kur Farklarının Değerlemesi ve Tartışmalı Hususlar
K. Nadir GÜLHAN
Adi Ortaklığın Basit Usulde Vergilendirilen Ortaklarından Her Biri Basit Usule Tabi Mükelleşere Uygulanacak Kazanç İndirimi Uygulamasından Ayrı Ayrı Yararlanabilir mi? 
Mehmet YÜCEL
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Hak Ediş Ödemelerine İlişkin İbraz Edilen ''Vergi Borcu Yoktur” Yazılarının Usulsüz Olarak Düzenlenmesi Halinde Ortaya Çıkan Sorunlar 
M. Ali GÜNDÜZ - Murat İNCEOĞLU
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)Projelerinde Amortisman Uygulaması
Salih ÇALAL
Havalimanı Dış Hatlar Terminali Pasaport Kontrol Noktasından Sonra (Hava Tarafı) Yolcular İçin Verilen Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
Gürkan SEZEN
Konkordato ve Vergilemeye Etkisi
Erhan BAYAR
Gelir Vergisi Üzerinden Yapılacak Mahsupların Sırası ve Dikkat Edilecek Hususlar
Ümit BOZKURT - E. Serdar TOKSOY
TR 22 (Balıkesir-Çanakkale) Bölgesinde; Vergi Gelirleri ile Enflasyon Oranlarının Ekonomik ve Mali Analizi
Onur ACAR - Gülçin DURMAZ
Anonim veya Limited Şirketin Personelinin Aracını Kiralaması Durumunda Vergilendirmenin Esasları
M. Hakan ALEMDAROĞLU
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Sağlık Harcaması Sayılan ve Sayılmayan Haller
İbrahim ÇAKIR
Özel İnşaatlarda Vergi Kaydı Bulunmaksızın Çalışan Ustalara Yapılan Ödemeler
Kenan AKBULUT
Karayolları Yapım İşi İhalelerinde Damga Vergisi Tahsil Edilecek midir?
Gürkan GÜVEN

 

İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında 322 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Yapılan Değişik Neler Getirdi?
Raşit ULUBEY
Bedelli Askerlik Hizmeti Nedeniyle İşçinin Kıdem Tazminatına Hakkı
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Yapılan Son Düzenlemeler Sonrasında Kısa Çalışma Ödeneği ve Hesaplanması
Faruk YÜKSEL
İş Sözleşmelerinin TL'ye Çevrilme Zorunluluğu
Hamit TİRYAKİ
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılan ve Sayılmayanlar
Sevgi ÜVEDİ
Sözlü İstifa ve Sözde İstifanın İş Sözleşmesinin Feshi Bakımından Sonuçları
Yasin KULAKSIZ
Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk
Erol TÜRK
Birden Fazla İşyerinde Çalışan Sigortalının Kazancı Spek Üst Sınırını Aşması Durumunda Primler İade Edilir mi?
Gökhan BEDİR

 

TİCARET – FİNANS
Ticari Defterler ve Açılış Onayı
Özkan ARSLAN
Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımı
Özdem SATICI TOPRAK
Döviz Cinsinden Sözleşmelere Getirilen Kısıtlamalar ve İstisnai Haller
Mehmet Emek KURT
Şirketler Topluluğunda Hâkimiyetin Saptanması ve Sağlanması Yöntemleri
Soner ALTAŞ
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Şirketlerin Portföy Saklama Yükümlülüğü 
Ufuk ÜNLÜ
Sermayenin Kaybı veya Borca Batıklık Hesaplamalarında “Sermaye Tamamlama Fonu” ve “Kur Farkı Zararları” Hakkında Özellik Arz Eden Düzenlemeler
Güray ÖĞREDİK
Çekten Caymanın Şartları ve Sonuçları
Mustafa YAVUZ

 

DİĞER
Yemek Hazırlama ve Dağıtımına Yönelik Hizmet Alım İhalelerinde İhtilaflı Konular ve Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında Çözüm Önerileri
Hamdi ÇİYİLTEPE
Evini veya Ailesini Nakletmeyen Devlet Memuruna Harcırah (Aile Masrafı ve Yer Değiştirme Masrafı) Ödenir mi?
Ahmet ARSLAN


Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmi Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler