Abone Ol

Dergide Bu Ay

 
İÇİNDEKİLER (Sayı: 188 - Ağustos 2019)
    
İçindekiler Ağustos/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
VERGİ - MUHASEBE
Çalışanlar Tarafından AGİ Hesaplamasını Etkileyen Değişikliklerin İşverenlere Bildirilmesi
İmdat TÜRKAY
İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamelerine Açılan Davalarda Mülkiyet Hakkı İhlali
Özkan AYKAR
Pazar Yerlerinden İşgal Harcı mı Kira veya Ecrimisil mi Alınır?
Ahmet ARSLAN
Özel Teknelerde Çalışan Yerli veya Yabancı Uyruklu Kaptanların Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Sat-Kirala-Geri Al Yöntemi ile Sağlanan Finansmanın Grup Şirketine Kullandırılmasının Örtülü Sermaye Açısından Değerlendirilmesi
Feride YAHŞİ
Gayrimaddi Hak Ödemelerinde Aleyhe veya Lehe Oluşan Kur Farklarında Vergi Kesintisi
Güray ÖĞREDİK
Dar Mükellef Kurumların Türkiye’deki İştirak Hisselerini Satışında Özellik Arz Eden Bazı Durumlar
Hülya YAVUZCAN
Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlarda Satışı
Ufuk ÜNLÜ
Kira Ödemesinin Olmadığı Durumlarda Emsal Kira Bedeli Uygulanamaz
Gürol ÜREL
Çiftçilere Yapılan Destekleme Ödemelerinde Tevkifat Yapılması Sorunu
Oğuzhan ASLAN
Gerçek Kişilere Ait Olup Şirketler Tarafından Konut Olarak Kiralanan Taşınmazlardan Tevkifat Yapılmalı mıdır?
Tugay MANAV
İnternet Ortamında Reklâm Verme Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
Hakan SÜTSATAN – Fatih Mustafa OLCAY
Çekiliş ve Yarışmalarda Kazanılan İkramiyeler ve Bu İkramiyelerin Vergilendirilmesi
Tolga ÇELİK
Zarar, Ziyan ve Tazminatların Vergisel Boyutu-II
Kamuran ÇAĞLAR
Kooperatiflere Ait İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesinin Kanuna Aykırılığı
Yunus SÜRMELİ – Ayhan ORUÇ
Büyük Veri (Big Data) ve Vergi Denetiminde Kullanılmasının Sağlayacağı Avantajlar
Murat GÜLLÜ
Ülkemizde ve Dünyada Elektronik Ticaret, Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde İş Yeri Kavramı Sorunu ve Dünyadaki Gelişmeler
Emre DAL
Sanal (Kripto) Paraların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Kadir Can GÜNEŞ
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Kısmî Süreli İş Sözleşmesine Tabi İşçiler Bakımından Süt İzni Uygulaması
Şevket TEZEL
Kamu İşçisine Emeklilik Tazminatı Gösterge Rakamı Olarak Hangi Rakam Uygulanmalı?
Raşit ULUBEY
İşyeri Yasal Kayıt ve Belgeleri – I
Halil MİL
Mobbing ve Manevi Tazminat
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Anne ve/veya Babaya Aylıktan Sarfınazar Etme Hakkı
Cemil UZUN
Üst Sınırı Aşan Primlerin İadesi Hangi Şartlarda Yapılır?
Cengiz TÜRKCAN
Yargıtay Kararları Işığında İhbar Önelinin Bölünmezliği
Yusuf GÜNDÜZ
Uzun Süren Hastalık Fesih Nedenidir
Erol TÜRK 162
 
TİCARET – FİNANS
Anonim Şirketin Borcundan Dolayı Ortağa Gönderilen Haciz İhbarnamesi Geçerli (midir)?
Soner ALTAŞ
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Mahkeme Tarafından Görevden Alınamama Sorunu
Mustafa YAVUZ
 
DIŞ TİCARET – GÜMRÜK
Gümrük Beyannamesinin İşlemin Niteliği ile İlgili 24 Nolu Kutusu
Savaş ÖZDOĞAN
 
DİĞER
Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri ve Danıştay Kararları Işığında Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici  Faaliyetlerde Bulunma Yasağının Kapsamı
Fatih KARABATAK – Sercan ÇİFTÇİ
Kamu İhalelerinde Serbest Muhasebecilerin Yetkileri Kaldırıldı
Necati TORUN
Organize Sanayi Bölgelerinin Düzenlediği İş Deneyim Belgesi ile İhaleye Katılınabilir mi?
Gürkan GÜVEN
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler