Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 197 - Haziran 2020)
    
İçindekiler Haziran/2020
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması
Mehmet Emek KURT
Covid-19 Salgını Nedeniyle Belli Dönemde Yıllık İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi Alınmayacaktır
Emrullah TÖREMEN
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Kamu İhalelerindeki Damga Vergisine Etkisi
Yiğit YILDIZ
Koronavirüs (Covid-19) Küresel Salgını Nedeniyle OECD’nin Yayımlamış Olduğu Koronavirüs Özel Raporunda Yer Alan Ekonomik ve Vergisel Tavsiyeler
Okan ATAK
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına Yapılan Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Cihan TEKİN
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Özkan BİLGİLİ
İşyerinde Koronavirüs (Covid-19) Görülmesi Halinde Uygulanacak Acil Eylem Planı Nasıl Olmalıdır?
Bünyamin ESEN
Pasif İşgücü Hizmetleri Politikası Aracı Olarak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
Erkan ÇETİN
Kısa Çalışma Uygulamasında İşveren Tarafından Taahhüt Edilen Çalışma Sürelerine Uyulmamasının Doğuracağı Hukuki Sonuçlar
Ali Emrecan ALGIN
Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kapsamında Değişen Telafi Çalışma Süresi
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Tahsis ve Borçlanma İşlemlerinde Koronavirüs Düzenlemeleri
Cemil UZUN
Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarının SGK’ya Olan Prim Borçlarının Ertelenmesi
Sevgi ÜVEDİ
Kısa Çalışma Süresi İşçinin Hizmet Süresinden Sayılır mı?
Murat AYGAR
Normalleşme Sürecinde Alışveriş Merkezlerindeki Kira Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi
Merter ÖZAY
Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Mustafa YAVUZ
Koronavirüs Tedbirleri
Savaş ÖZDOĞAN
 
VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
Binek Otomobillerin İktisabında Ödenen ÖTV ve KDV’nin, Doğrudan Giderlere veya Maliyete Atılması Tercihinin, Vergiden Kaçınma Yönünden Değerlendirilmesi
Ferhat FAHRAN
Sanayi Sicil Belgesine Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisna Uygulaması
Süleyman TURAN
Emlak Vergisinde Çeşitli İhtilaf Sebepleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tolga KALKAN
Şirket Personeline Verilen Alışveriş Çeklerinin Vergilendirilmesi
Dilşad DERİN
Veraset ve İntikal Yoluyla (İvazsız Olarak) Elde Edilen Edinimlerde 2020 Yılında Uygulanacak İstisna Tutarları, Verginin Hesaplanması ve Beyanı
Dr. Mehmet YÜCEL
Kiralık Şubenin/Mağazanın Boşaltılması Bakiye Özel Maliyet Bedelinin Tek Seferde Gider Yazılması İçin Yeterli midir? Ticaret Sicilinde Tescil Şartı Aranmalı mıdır?
Güray ÖĞREDİK
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Seri Üretime Tabi Tutulan Ar-Ge Projelerinde Çalışanların Ücretlerindeki Vergi İstisnası ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Menderes ÇETİN
BEPS Eylem Planı Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülüklerinde Yeni Dönem
İsmail KARAKOÇ
Konkordato Müessesesinin Alacaklılar ve Borçlular Üzerindeki Vergisel Etkileri
Emre BAŞIBÜYÜK
Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Üretilen Malların Aracı İhracatçıya Teslimi ve Devreden KDV’nin Nakde Dönüştürülmesi
İlkay VAROL
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal Güvenlik Kurumu İstihdam Teşvikleri ve İşkur İstihdam Programlarının Kısa Çalışma Döneminde ve Sonrasında Uygulanma Modelleri
Halit BAŞBUĞA, Şükrüye SARI
2020 Yılında İşverenlere Sağlanan/Sağlanacak Asgari Ücret Desteğinin Tüm Yönleriyle Değerlendirilmesi
Raşit ULUBEY
Kayıt Dışı Çalışmaya Yönelik İhbar ve Şikâyetlerin Denetim Yoluyla Değerlendirilmesi
Hilal SÖYLEMEZ
 
TİCARET HUKUKU
Ortak, Limited Şirket Müdürü Aleyhine Doğrudan Tazminat Davası Açabilir mi?
Dr. Soner ALTAŞ
Riskli Sigortalılar Havuzunda Biriken Faiz Tutarlarının Sigorta Şirketlerine Aktarımı
Ufuk ÜNLÜ
 
 
DİĞER
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sinema Sanatçılarına Verilen Destekler, Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar ve Yapılması Gereken Düzenlemeler
Levent BAŞAK
Kamu İhalelerinde Rekabet Olmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptali
Necati TORUN
Kamu İdarelerinin İhalelere İstekli Olarak Katılmasında Ticaret Sicil Gazetesi ve Meslek Mensubu Onay Sorunu Çözüldü
Cemil GÜNDÜZ
 
 
UZMANLARLA SORULAR ve CEVAPLAR
 
Yargı Kararları, Kurul Kararları ve Özelgeler
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler