Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 191 - Aralık 2019)
    
İçindekiler Aralık/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
VERGİ - MUHASEBE
Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması
İmdat TÜRKAY
Yurt Dışındaki Varlıkların Yerli ve Milli Ekonomiye Kazandırılması İçin Varlık Barışı Zamanı
Ümit BOZKURT
Faiz Oranlarındaki Değişiklik Sonrası Reeskont Müessesesi ve Ayrıntıları
İsmail KARAKOÇ
İhraç Edilecek Kara Taşıtlarının Üretim Sürecinde Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarda İndirimli ÖTV Uygulaması
Süleyman TURAN
Türk Vergi Yargısı Yönünden Yargılamanın Yenilenmesi
Özkan AYKAR
İkinci El Araç Ticaretinde Vergisel Olarak Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış
Emre DAL
Forward İşlemlerinin Vergilendirilmesi, Muhasebesi ve Grup Şirketi Adına Yapılan Forward İşlemlerinde Vergilendirme ve Muhasebe
Hülya YAVUZCAN
5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamında Siparişe Dayalı Ar-Ge Yenilik ve Tasarım İndiriminin  Muhasebeleştirilmesi ve Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Ö. Can KÜÇÜK
Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamındaki İşletilen Köprü ve Otoyolların Emlak Vergisi Mükellefiyeti Açısından Değerlendirilmesi
Erhan BAYAR – Ersu TÜREDİ
VUK Kapsamında Finansal Kiralama Sayılacak İşlemler ve Muhasebe Kayıtları
Güray ÖĞREDİK
Başka Bir Vergi Dairesinin Yetki Alanına İşyerinin Nakledilmesi Durumunda Vergi Dairesi Uygulamalarında Neler Değişti?
Mehmet FİL – Nimet FİL
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası
Menderes ÇETİN
Personele Yapılan Ayni Yardımların Vergi Kanunlarındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi
Yasin ŞEN
İhbar İkramiyesi Ödenmesine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Semih DOLDUR
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Kıdem Tazminatında Süre, Miktar ve Hesaplanma Şekli
Murat AYGAR
Bağ-Kur Yetim Aylıklarından Dolayı Borç Sorunsalında Işık Göründü
Şevket TEZEL
Davası Devam Eden İşçinin Ölümü
Hamit TİRYAKİ
26 Meslekle İlgili Daha Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Geldi, Belge Alınması Gerekli Toplam Meslek Sayısı 143 Oldu  
Raşit ULUBEY
Fazla Çalışma Ücretinden Karineye Dayalı Makul İndirim
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Emekli Aylığına Hak Kazanma Şartlarının Belirlenmesinde İlk İşe Giriş Tarihinin Önemi
Cengiz TÜRKCAN
Stajyer Çalıştıran İşyerlerine Verilen Devlet Desteği ve Şartları
Yusuf GÜNDÜZ
 
TİCARET – FİNANS
Limited Şirketlerde Ortaklık Payının Haczine İlişkin Düzenlemeler
Özdem SATICI TOPRAK
Sermaye Taahhütlerini ve Şirkete Olan Borçlarını Ödemeyen Ortak Limited Şirketten Çıkarılabilir mi?
Soner ALTAŞ
Sermaye Şirketlerinde Ortakların Şirkete Borçlanabilmesinin Şartları ve Esasları
Mustafa YAVUZ
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Dizi Filmlere Verilecek Destekler ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Pay Sahibinin Şirketten Çıkarılması
Ufuk ÜNLÜ
Vakıflar İçin Belirlenen Asgari Kuruluş Malvarlığı Yeterli mi?
Oğuzhan ARSLAN
 
DİĞER
Memura Yurt Dışı Geçici Görevi Nedeniyle Konaklama Bedelinin Tamamı Ödenir mi?
Oktay ÇAMDELEN
Kamu İhalelerinde Hak Kaybına Uğramamak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Necati TORUN
Kamu İhalelerinde Teklif Zarflarının Taşıması Gereken Şekil Şartları
Gürkan GÜVEN
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler