Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 189 - Ekim 2019)
    
İçindekiler Ekim/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
VERGİ - MUHASEBE
Geçmiş Dönemlere İlişkin Ücret Ödemelerinden Yapılan Vergi Tevkifatının Vergilendirilmesi ve Muhtasar Beyannamede Gösterilmesi
İmdat TÜRKAY
Transit Taşımacılık İstisnasında KDV İade Mekanizmasının Genel Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Kar Payı Avansı Dağıtım İlkeleri
Ali ÇAKMAKÇI
Çay İşletmelerinde Üretim Safhaları: Değerlendirme ve Muhasebe Kayıtları
İ. Hakkı GÜNEŞ
PTT Acenteliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi
Mehmet YÜCEL
Aynı Yılda Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edenlerin Beyanname Verme Yükümlülüğü ve Son Dönemlerde Çalışanlara Maliye’den Gelen Yazılar
Güray ÖĞREDİK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Sorunları ve Mevzuattan Doğan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Önerileri
Murat İNCEOĞLU – M. Kutay VARDAR
Kâr Yedeklerinden Bedelsiz Sermaye Artışı Gerçekleştiren İştirakinden Elde Ettiği Bedelsiz Payları Gelir Yazması Gereken Bir Şirket, Bu Tutarı Kâr Dağıtımına Konu Edebilir mi?
Hülya YAVUZCAN
Danıştay Kararı ve Ticari Kazançta Götürü Gider Uygulaması
Mustafa BİZİMYER
Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi
Fatih KARABATAK
Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yüksek Lisans Ücretinin İşletme Tarafından Karşılanması ve Ücret Karşısındaki Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme
İlkay VAROL
Belediyelerin Taraf Olduğu Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Tugay MANAV
Sermaye Şirketleri Tarafından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Yazılan Harcamaların Barındırdığı Vergisel Riskler
Bilal SIRÇA
Veraset Yoluyla Edilen Malların Elden Çıkarılması,  Beyanname Verilmesi veya Verilmemesi ve Vergisel Sonuçları
Ümit BOZKURT
Kısa ve Uzun Vadeli Hesaplar ile Dönem Ayırıcı Hesaplarda Dönem Kavramının Belirlenme Esasları
Ercan Serdar TOKSOY
Yargı Kararları Açısından Sahte Fatura Konulu Vergi İncelemelerinde Tespit Yükümlülüğü
Serkan ÖZDEMİR
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Yabancı İşçilerle İlgili Kolluk Kuvvetlerince Düzenlenen Tutanakların Hukuki Niteliği ve Sonuçları
Cahit EVCİL – Halit BAŞBUĞA
İşyeri Yasal Kayıt ve Belgeleri – II
H. İbrahim MİL
Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarının Açılması İçin Aranan Kadın Çalışan Sayısı Neye Göre Belirleniyor? Bu Konuda Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Ne Getiriyor?
Raşit ULUBEY
Karta Yüklenen Yol Yardımlarından Sigorta Primi ve Vergi Kesilir mi?
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Primini Kendi Ödeyen Sigortalıların Durumlarına Uygun Sigortalılık Türleri
Sevgi ÜVEDİ
Emekli Aylığı Bağlandıktan 5 Gün Sonra Ödenebilecek
Cemil UZUN
İşyeri Devri, Nakli ve İntikalinde SGK İşlemleri
Yusuf GÜNDÜZ
Ölüm Geliri/Aylığı Alan Hak Sahiplerinin Farklı Statülerde Çalışmaları Halinde Gelir/Aylıkları Kesilir mi?
Cengiz TÜRKCAN
 
TİCARET – FİNANS
Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Kira Bedelinin Artışı Hükmünde Yapılan Değişiklikler
Merter ÖZAY
Limited Şirketin İşi Bırakması ve Vergi Kaydının Terkini Sona Erme Sebebi midir?
Soner ALTAŞ
Şirket ve Müesseselerin Tüm İşlem, Sözleşme, Yazışma, Hesap ve Defterlerinde Türkçe Kullanma Zorunluluğu
Mustafa YAVUZ
Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisinin Stok Denetiminde Kullanılması
Ufuk ÜNLÜ
 
DIŞ TİCARET – GÜMRÜK
Güney Kore'den İthalat Yapan Firmalara Gümrük İdarelerince Ek Vergi ve Ceza Kesilmesi
Savaş ÖZDOĞAN
Gümrük Mevzuatında Nihai Kullanım Uygulaması
Bayram ÇELİK
 
DİĞER
Kamu Yapım Sözleşmelerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması ve Getirilen Değişiklikler
Cevdet UYSAL
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler