Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 172 - Nisan 2018)

 

 
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ ÖZEL BÖLÜMÜ
 
Kurumlar Vergisinde % 5 İndirim Teşviki
Mehmet Emek KURT
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yunus SÜRMELİ – Sinan DAĞ
Kurum Kazancının Tespitinde İndirilmesine İzin Verilmeyen Giderler 
Mehmet YÜCEL
Bir Vergi Güvenlik Müessesesi Örtülü Sermaye
Sami PINARBAŞI
Tam Mükellef Kurumlardan Kanunun 15/1. Maddesi Uyarınca Kesilen Vergilerin Mahsubu ve İadesi
Tarık TAŞKIRAN
Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Diğer İndirim Satırının Kullanımı ile Bazı İstisna Kazançların Beyannamede ve Kâr Dağıtım Tablosunda Gösterimi ve Muhasebe Kayıtları Hakkında Özellik Arz Eden Konular
Güray ÖĞREDİK
Kurumlar Vergisi Kapsamında Devlete Yapılan Okul Bağışı ve Beyannamede Gösterilmesi 
Özkan AYKAR
2017 Yılı Beyanında Vergi İndirimi Uygulanacak Kurumlar Vergisi Mükellefleri 
Ayşe GINALI
Dar Mükellef Kurumdan Kullanılan ve Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borca İlişkin Stopaj Mahsubu Uygulaması 
Erhan BAYAR
TTK ve Vergi Kanunlarında Kâr Dağıtımı ile Muhasebe Kayıtları
İsmail Hakkı GÜNEŞ
 
VERGİ – MUHASEBE
Türkiye’de Tek Ortaklı Yabancı Avukatlık Ortaklığı Kurulması Mümkün mü?
Levent BAŞAK
Transfer Fiyatlandırması Raporlama Yükümlülüğü
Osman ERDOĞMUŞ
Vergi Borcuna Yönelik Mahkemeye Yapılan Başvuru İhaleye Katılmayı Sağlayabilir mi?
Necati TORUN
Özel Maliyet Bedeli ve Özellikli Hususlar
Fehmi EGE
Vazgeçilen Alacak Ticari Zarardan mı Yoksa Mali Zarardan mı Mahsup Edilir?
Ufuk ÜNLÜ
Kurumların Taşınmazlarının Kamulaştırılmasının İstisna (5/1-e) Karşısındaki Durumu
Fahrettin AÇAR
İzaha Davet Müessesesi ile Vergiye Uyuml Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasının Birlikte Değerlendirilmesi
Murat ALTINTAŞ
Vergi Borcundan Kurtulmaya Yönelik Mal Kaçırma Fiilleri 
Nazlı Gaye ALPASLAN
Son Dönemlerin Popüler Uygulaması Olan İmplant Diş Tedavisinin Giderleştirilmesi
Kenan AKBULUT
Gerçek Kişilere Ait Kuru Mülkiyetin veya İntifa Hakkının Satılması, Bağışlanması, Miras Kalması Hallerinde Ortaya Çıkabilecek Tapu Harçları, Gelir, Veraset ve İntikal Vergileri
Mehmet MAÇ
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Nasıl Vergilendirilir?
Gürkan GÜVEN
Aynı Holding Bünyesinde Yer Alan Grup İçerisindeki Şirketlere Para Kullandırmanın Vergisel Sonuçları 
İlyas CEYHAN
Vergi İnceleme Raporları Sonucunda Vergi Dairelerince Sermaye Şirketlerine Uygulanan Re’sen Terk İşlemleri
Metin KAYA
Perakende Satış Fişlerinde Katma Değer Vergisi ile Özel İletişim Vergisinin Ayrı Ayrı Gösterilmesi
Mustafa ŞEN
Envanter Farklarının Nedenleri ve Muhasebeleştirilmesi
Sedat ÖZEKEZ
Kasa Hesabının Vergisel Açıdan Önemi
Ahmet ARABACİ
Kasa Hesabında Ortaya Çıkan Fiktif Tutarların Analizi ve Uygulamadaki Karşılığı
Rıdvan ÖNDER – Nesrin HAYIRLI
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Fazla Çalışmanın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Riskleri
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Güvenlik Korucularının Sigortalılığı
Sevgi ÜVEDİ
İş Mahkemelerinde Cevap Dilekçesinin Zamanında Verilmemesi
Hamit TİRYAKİ
Kıdem Tazminatı Hesabında Esas Alınan Günlük Ücret Doğru mu Belirleniyor?
Raşit ULUBEY
Esnaf Ahilik Sandığı Uygulaması 01/01/2020 Tarihine Ertelendi 
Faruk YÜKSEL
Yurt Dışı Borçlanmasında Vatandaşlar İçin Getirilen Büyük Yenilik 
Yusuf GÜNDÜZ
Öğrenciler Çalışırken Yetim Aylığı da Alabilecek
Cemil UZUN
İşçinin Yıllık Ücretli İzindeyken Sağlık Raporu Alması Hali
Özgür DEMİR
SGK İşveren Teşviklerinden Ar-Ge Teşvikinin  Uygulanması ve Avantajları
Bünyamin ESEN
Dernek Üyelerinin Sigortalılığı
Mehmet BENZER
Ücret Ödenmemesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi 
Mehmet UĞUR
Çalışma Nedeniyle Sonradan Kesilen Malûllük ve Ölüm Aylıklarında Yeni Uygulama
Şevket TEZEL
 
TİCARET – FİNANS
İflâs Erteleme Gitti, Konkordato Geldi
Soner ALTAŞ
Kooperatiflerin Tutmakla Zorunlu Olduğu Defterler
Salih ÇALAL
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Şirketler Hakkınd Fesih Davası Açabileceği Haller 
Mustafa YAVUZ
 
DİĞER
TGB’de Faaliyet Gerçekleştiren Firmalara Sağlanan Destek ve Muafiyetlerden Yararlanmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Emrah YILDIRI
 
Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmi Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler