Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 217 - Ocak 2022)

    

İçindekiler Ocak/2022

Sunuş Yazısı

Tanıtım Yazısı

 

VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
7338 Sayılı Yasa ile Üç Bin TL’ye Kadar Olan Alacaklar İçin, Karşılık Ayırmada Getirilen Kolaylık ve Değersiz Alacaklarla İlişkilendirilmesine İlişkin Bir Öneri
Ferhat FAHRAN
Demuraj Bedellerinin İthalde Alınan Nisbi ÖTV, KDV ve Diğer Gümrük Vergileri Açısından Tabi Tutulacağı İşlemler
Mehmet MAÇ
7338 sayılı Yasa ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
Dr. Numan Emre ERGİN
Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesinde Yapılan Son Düzenleme
İmdat TÜRKAY
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ğ ile 33. Madde Hükümlerinin Kesişmesi Durumunun Genel Değerlendirilmesi
Erol DELİKTAŞ
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Yeni Bir Bölüm:Karşılıklı Anlaşma Usulü
Mustafa AYDOĞAR
Yeniden Değerlemenin Ar-Ge İndirimine Etkisi
Pınar ADIYAMAN
Dar Mükelleflerden İnternet Üzerinden Alınan Reklam Hizmetleri Karşılığında Yapılan Ödemelerdeki Stopaja Yargı Ayarı
Menderes ÇETİN
Kredi Borcuna Karşılık Bankaya Taşınmaz Devrinde ve Bu Taşınmazın Banka Tarafından Satışında Vergisel Yönden Özellikli Hususlar
Hülya YAVUZCAN
Öz Kaynakların Güçlendirilmesi Amacıyla Şirket Ortaklarının İşletmeye Verdikleri Avansların Vergisel Durumu
Necmettin GÜNDÜZ
Mükelleflerin Dinlenme Talebini Yerine Getirmek Mecburi midir?
Ahmet KORKMAZ
Maden Sektöründe Devlet Hakkı Payı ve Vergilendirilmesi
Behic BARIŞIK
Danıştay’ın Veraset ve İntikal Vergisinde Gecikme Faizi Hesaplanması Hususundaki Güncel Görüş Değişikliği
Yiğit YILDIZ
Yatırım Aracı Olarak Varantlar
M.Vefa TOROSLU
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
Bildirim Öneli İçindeki Sağlık Raporunun Hukuki Sonucu Dayanışma Aidatı Ödemek Suretiyle 
Erol GÜNER 
Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma
Oktay ÇAMDELEN
İş Arama İzninde İşçinin Talebi Şart mıdır?
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
2021 Yılı Sonu İtibariyle Borçlanma Yapacakların Ödeyecekleri Tutarlar
Sevgi ÜVEDİ
18 Yaşından Küçüklerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Hayatındaki Durumları
Raşit ULUBEY
Yurtdışına Gönderilen Türk İşçilerin Sigortalığı
Cemil UZUN
Limited Şirket Ortaklığından Çıkma ve Çıkarma İçin İleri Sürülebilecek Haklı Sebepler*
Dr. Soner ALTAŞ
Zayi Belgesinin Varlığı Tek Başına Defter ve Belgelerin Zayi Olduğunu İspatlamaya Yeterli midir?
Salih ÇALAL
Yabancı Sermayeli Dev Çok Uluslu Şirketlerin Ortağı Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bir İrtibat Bürosu Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bir İrtibat Bürosu Olabilir mi?
Levent BAŞAK
Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi Karşısında Çalışanların Hakları
Özdem SATICI TOPRAK
5. Yargı Paketi Kapsamında İcra ve İflas Kanunu’na etirilen Değişikliklerin İncelenmesi
Samime ÖZGEN AYTÖRE, Miray ALPAYDIN

Bağımsız Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu’ndan Kaynaklanan Genel Hukuki Sorumluluğu

Mustafa YAVUZ
Ticari Defterlere İlişkin İdari Para Cezaları 2022 Yılında %36,20 Oranında Artırıldı
Özkan ARSLAN
Bilişim Suçları Mahkemesi
Kürşat ERGÜN
 
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜK
Debit Note(Borçlandırma Notu) ve Credit Note (Alacaklandırma Notu) Uygulamaları(Alacaklandırma Notu) Uygulamaları
Savaş ÖZDOĞAN
Gümrük Kıymetinin Doğruluğu ve Referans Kıymet Uygulaması
Yusuf KOÇAK
 
UZMANLARLA SORULAR ve CEVAPLAR
SÖYLEŞİ
Yargı Kararları, Kurul Kararları ve Özelgeler
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler
2021 Yılı Yazılar Dizini