Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 195 - Nisan 2020)
    
İçindekiler Nisan/2020
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ ÖZEL BÖLÜMÜ
 
2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi ve Stopaj Gelir Vergisi Matrahlarının Tespiti ile Kâr Dağıtımı ve Alınan Kâr Paylarının Vergilendirilmesine İlişkin Örnek Bir Çalışma
Dr. Ahmet KAVAK
Nakit Sermaye Artışına İlişkin Faiz İndirimi Uygulamasında Sermaye Avanslarına Getirilen Süre Sınırının Değerlendirilmesi
Dursun KÜÇÜKASLAN
2019 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Özkan AYKAR
Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Kooperatif Muafiyeti
Gürol ÜREL
İşletme Birleşmeleri Sonucu Oluşan Birleşme Kâr ve Vergileri
Erhan BALCI, Osman ALAN
 
 
VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilme Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Elektrikli ve Elektronik Eşya Piyasasında Geri Kazanım Katılım Payı
Semra ERSOY
Nakden/Hesaben Ödenen Ücret Ödemesinde Vergi Kesintisinin Zamanı
İmdat TÜRKAY
7194 sayılı Kanunla Binek Otomobiller İçin Getirilen Yasal Amortisman Ayırma Sınırında Sorun (Amortisman Matrahının Tespiti Yönünden)
Ferhat FAHRAN
7221 Sayılı Kanun Sonrası Değerli Konut Vergisinde Son Durum
İsmail KARAKOÇ
Hatalı Bir Literatür Deyimi Olarak "Karşıt İnceleme"
K. Nadir GÜLHAN
İşverenin Ücretli Adına Ödediği Kurumsal Özel Sağlık Sigortası Primlerinde Çok Önemli İdari Yorum Değişikliği Olmuştur
Güray ÖĞREDİK
Zirai Kazancını Bilanço Esasına Göre Tespit Eden Mükelleflerin Ticari Kazanç Hükümlerini Dikkate Alması Gerekir mi?
Ümit BOZKURT
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Brüt Ücret ile Çalışanlarda Gelir Vergisi İstisnasının Uygulanması
Menderes ÇETİN
Çalınan Aracın Sigorta Tazminatının Vergi Kanunlarına Göre Muhasebeleştirilmesi
Ömer BOZ
Ülkemizde Ar-Ge ve İnovasyon Teşviklerinin Etkinlik Sorunu
Şaban KÜÇÜK
İndirimli Oran KDV İadesinde Karşılaşılan İki Sorun: İade Talep Süresi ve Düzeltme Beyannamesi
Deniz ÇEVİK
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
Koronavirüs Nedeniyle İşletmelerin İş Hukuku Bağlamında Alması Gereken Tedbir ve Düzenlemeler
Halit BAŞBUĞA
Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamında Dikkat Edilmesi Gereken Yükümlülükler, Haklar ve Alınması Gereken Tedbirler
Bünyamin ESEN
Almanya’da Çalışması Olan Sigortalılar Primlerini İade Alabilir
Cemil UZUN
Geriye Dönük İstihdam Teşvikleri ve Bu Teşviklerden Yersiz Yararlanmanın Sonuçları
Raşit ULUBEY
İşe İade Davası Sonucu İşçi Kaç Gün İçinde İşverene Başvurmak Zorundadır?
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
5510 Sayılı Kanun'da Yaş Tashihi Uygulaması
Sevgi ÜVEDİ
İşçinin işe Geç Gelmesi Halinde Ücretinden Kesinti Yapılabilir mi?
Murat AYGAR
 
TİCARET HUKUKU
Şirketler Topluluğunda Pay İktisap ve Devirlerini Bildirme Yükümü
Soner ALTAŞ
Enflasyon Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi
Mesut KARADAĞ, Eyüp DEMİR
 
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜK
AB Ülkelerinden Gelen A.TR’li Eşyada Ek Mali Yükümlülük İçin BİLGE Sisteminin Menşe Şahadetnamesi İstememesi
Savaş ÖZDOĞAN
 
DİĞER
Vakıflarda Üyelik Sorunu
Oğuzhan ARSLAN
 
UZMANLARLA SORULAR ve CEVAPLAR
 
Y argı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler