Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 174 - Haziran 2018)

 

 
 
7143 Sayılı Kanun'un Vergi İncelemelerine Etkisi
Metin KAYA
7143 Sayılı Kanun Uyarınca İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi
Mehmet Emek KURT
Yapılandırma Kanunu ile Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişikliklerin Detayları
Ahmet ÖZCAN
7143 Sayılı Torba Yasa ile Sigorta Prim Borçlarının Yapılandırılmasına Getirilen Düzenlemeler
Sami ÖNER
Emeklilere Verilecek 1000 TL Bayram İkramiyesinin Detayları
Cemil UZUN
Konutlara İlişkin KDV Oran Değişikliği ve KDV İadeleri ile İlgili Bilgiler
Mehmet MAÇ
(Seçimlerin Güncelliğinde) İnternet Üzerinden Verilen Anket Hizmetlerinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni
Mehmet YÜCEL
Ramazan Ayında Gelenek Haline Gelen Gıda Paketlerinin Bağışı Vergi Mükellefleri Tarafından “İndirim” Konusu Yapılabilir mi?
Mehmet FİL – Nimet FİL
2017 Hesap Döneminde Elektronik veya Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı
Özkan ARSLAN
2017/11501 Sayılı B.K.K. Kapsamında Ülkemize Turist Getiren Seyahat Acentalarının Desteklenmesine İlişkin Esaslar ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
 
VERGİ – MUHASEBE
Arsa Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin 7104 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
İsmail PAMUK
7103 ve 7104 Sayılı Kanun'larla Katma Değer Vergisinde Yapılan Değişiklikler
Tarık TAŞKIRAN
Örtülü Sermaye Tespitinde Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Oluşturulmuş Bilânçodaki Dönem Başı Öz Kaynakların Esas Alınması Gerekmektedir
Güray ÖĞREDİK
İş Ortaklığı Uygulaması ve Özellikli Konular
Mustafa Hakan ALEMDAROĞLU
İkametgâhını İş Yeri Olarak Kullanan Serbest Meslek Erbabında Site Aidatının Giderleştirilmesi
Emrah ÇELİK
Gizlenmiş Kazancın Ortaya Çıkmasına Katkı Sağlamak (İhbar ve İhbar İkramiyesi)
Sami PINARBAŞI
TTK Kapsamındaki Sermaye Azaltımının Vergisel Boyutu
Mahmut Semih ŞEKERCİOĞLU
Muhasebe Kayıtları ve Özelgeler Işığında Değersiz Alacak Müessesesi
Fehmi EGE
20 Soruda 3 No'lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi
İsmail KARAKOÇ
Vergi Mahremiyetinde Kamu Görevlilerinin Yargılama Süreci ve Diğer Yaptırımlar
Mustafa PARMAKSIZ
Uzlaşma Toplantılarının Geç Yapılmasının Olumsuz Etkileri
Güngör GEZER
Dar Mükellef Kurumlar, Mükellefiyet İlkeleri ile BM ve OECD Düzenlemeleri Kapsamında Mukimlik Esası
Harun ÇELİK
Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Cansu ÜNLÜ
Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi Önerisi: Tobin Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme
Murat ÖZDEMİR
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yeni Yazılım Üretilmesi ve Yazılımların Devamlı Geliştirilmesi Faaliyetleri
Salih ÇALAL
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
İflâs Ertelenmesinin Kaldırılmasının İşçilik Hakları Yönünden Sonuçları 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Doğum Yapan Kadın İşçinin İşten Çıkartılması Halinde Yasal Hakları Nelerdir?
Erol TÜRK
Kira Akdi ile Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisi Kurulabilir mi?
Yusuf GÜNDÜZ
Gazetecilerin Haklı Fesihleri
Hamit TİRYAKİ
Engelli Sosyal Güvenlik Hukuku
Raşit ULUBEY
Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Alanların Sigortalılığı
Sevgi ÜVEDİ
 
TİCARET – FİNANS
Ticaret Sicili Harçları ve Bu Harçların 2018 Parasal Değerleri
Mustafa YAVUZ
Anonim Şirketlerde Özel Denetim Yapan Denetçinin Atanma Koşulları ve Hazırlanacak Raporun Teknik Detayları
Ufuk ÜNLÜ
Limited Şirket Tarafından Pay Senedi Çıkarılması
Soner ALTAŞ
 
DIŞ TİCARET – GÜMRÜK
Gümrük Kanunu'nda Beyan ve Hukuki Sonuçları
Bünyamin ÇİTİL
 
DİĞER
Kanun Değişti, Belediye ve Mücavir Alanda Kalan Hazineye Ait Tarım Arazileri Artık Satılabilecek
Hasan GÜNER
Kısmi Teklife Açık Alımlarda Geçici Teminatın İrat Kaydı
Cevdet UYSAL
7033 Sayılı Kanun ile Getirilen Organize Sanayi Bölgelerinde Arsa Fiyatlarına Üst Limit Uygulaması
Ersin AKPINAR
Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanma Zorunluluğu
Gürkan GÜVEN
Cazibe Merkezleri Programı Yatırımlarının Niteliği ve Kullanma Şartları
Bilgehan ÖZKAN
 
Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmi Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin
Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler