Abone Ol

Dergimiz Hakkında

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergimizdeki yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Dergimizin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır. 
Dergimizde incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergimizde yer verilmektedir.

Dergimizde ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Sorular ve Yanıtlar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergimizde yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihad uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergimizde incelenmektedir.


LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ YAYIN ESASLARI                                                     
1. Dergi "Hakemli Dergi" niteliğinde olup, her ay yayınlanır.
2. Dergide mali hukuk (vergi, gümrük, kambiyo, iç-dış ticaret, sigortacılık, bankacılık, ekonomi vd.) ve sosyal hukuk konularını kapsayan makaleler yayınlanır.

3. Yayınlanan eserlerin içerik ve üslup açısından her türlü ilmi, mesleki ve hukuki sorumluluğu eser sahibine aittir. Yazıda yer alan tüm eksiklik ve yanlışlıklardan yazarı sorumludur.

4. Dergide yayınlanacak makalelerin gaye, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uyup uymadığı, Editör tarafından değerlendirilir.

5. Yazının "Hakemli" olup olmaması hususunda tercih, yazarın kendisine aittir. Akademik özellikli yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, ilgili Hakemlere gönderilir. Hakemlerin olurunu alan yazılar dergide yayınlanır. Hakemlerin gerekli görmesi halinde, eser sahibinden düzeltme isteğinde bulunulur ve müteakiben yayın konusu olur.

6. Tarafsız değerlendirme koşulları gereği, Hakem değerlendirmesine gönderilen yazılarda eser sahibinin
adı gizli tutulduğu gibi,  değerlendirme yapan Hakemlerin isimleri ve Hakem Raporları da gizli tutulur.

7. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir yayıncı kuruluşa gönderilmemiş olması gerekir. Ayrıca dergiye gönderilen makalenin ekinde mutlaka gönderen yazarın TC kimlik no.su, açık adresi, iş ve GSM telefonları bulunmalıdır.

8. Yabancı dillerden Türkçe’ye çevrilmiş tercüme eserlerin yayınlanabilmesi için, yabancı dilde eser sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir.

9. Yayınlanma isteği ile gönderilen eserlerin A4 boyutunda 7-8 sayfayı aşmamasına özen gösterilmelidir. Yazılar dergi Editörünün uygun göreceği şekilde bölünerek birden fazla sayıda yayınlanabilir.

10. Eserin yayınlandığı sayıya ait iki adet dergi, yazarına ücretsiz olarak gönderilir.

11. Eser sahiplerine telif ücreti ödenir (Hakemli yazılar hariç). Yayınlanan eserlerin basılı ve elektronik ortamdaki tüm telif hakları Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş.’ye ait olur.

12. Dergiye eser gönderenler, bu esasları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Yazım Kuralları için tıklayınız.

Dergimize makale göndermek isteyenler için e-mail adresimiz: dergi@lebibyalkin.com.tr