İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Uzatıldı

30 Haziran 2020

30.6.2020 tarihli Resmi Gazete'de  ''22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'' yayımlanmıştır. 

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca,  her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.4.2020'den itibaren 3 ay süreyle 25'inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştır.  Söz konusu Karar ile bu 3 aylık süre, 1 ay uzatılmıştır. 

Ayrıca aynı madde kapsamında üç aylık süreyi geçmemek üzere  işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine dair uygulama 1 ay uzatılmıştır.

İlgili Karar'ın tam metnine Mevbank üzerinden ulaşmak için 
tıklayınız.


Saygılarımızla,
Lebib Yalkın Yayımları

 

İş Hukuku Eğitimi