Süt İzni Toplu Kullanılabilir Mi?

07 Ağustos 2019

Resul KURT

Kadınlar için çalışma hayatı içinde anne olmak ve aynı zamanda iş hayatının içinde varlığını sürdürebilmek oldukça güç bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kadınların istihdam da kalmasını ve aynı zamanda aile kurup sağlıklı bir sosyal hayatında var olması için bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlardan biri gebe çalışanların süt iznidir.

Bilindiği üzere kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için, çoğul gebelikte doğum öncesi süreye 2 hafta eklenmesi suretiyle 18 hafta çalıştırılmamaları esastır.

Diğer yandan analık hali, sigortalının belirli bir süre çalışmasını ve dolayısıyla ücret geliri elde etmesini engellemektedir. Bu noktada sigortalının gelir kaybını önlemek için SGK tarafından kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi öngörülmüştür.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Zirvesi

 

Kadınlara sağlanan bir başka fayda doğum sonrası çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış, ikinci doğumda 120, üçüncü ve sonraki doğumlar için de 180 gün yarım çalışma hakkı tanınmaktadır.

Bunların yanı sıra; kısmi çalışma, ücretsiz izin, emzirme ödeneği gibi haklar İş Kanunu ve düzenlenen yönetmeliklerle birlikte kadın çalışanlara sunulmuştur.

Bunlardan biri olan süt izni uygulaması ile kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni hakkı tanınmıştır. Böylelikle hem çocuğun gelişimi sağlanırken hem de kadın çalışanın istihdam da kalması mümkün hale gelmektedir.

Süt iznine yönelik olarak günlük bir buçuk saatlik sürenin günün hangi saatleri arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Çalışanların bu haktan faydalanması için o gün çalışması gerekmektedir. Dolayısıyla süt izninin hesaplamasında ücretli ve ücretsiz izin dönemleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri, hafta tatili vs gibi çalışılmayan günler hesaplamada dikkate alınmamalıdır.

Yarım çalışma hakkını kullanan bir sigortalının süt iznini kullanması mümkün değildir. Ancak yarım çalışma uygulamasının son bulmasının ardından çalışan süt iznini kullanabilecektir.

Son olarak belirtmeliyiz ki süt izninin bazı iş yerlerinde görüldüğü üzere toplu olarak kullanılması mevzuata uygun değildir. Süt izni mutlaka günlük olarak kullanılmalıdır. Ancak İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışanın ulaşım sorunu da dikkate alındığında, çalışanların yazılı talebiyle süt izninin haftada bir gün kullanılması da uygun görülmektedir.

Kaynak: www.resulkurt.com

 

Mevbank Sosyal Güvenlik