Mali Tatilde SGK Bildirimlerine Dikkat

09 Temmuz 2019

Resul KURT

 

Mali meslek mensupları (yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci veya mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar. Dolayısıyla dinlenme ihtiyacından mahrum kalmamaları için mali tatil uygulaması yapılmaktadır.

2007 yılından itibaren uygulanan mali tatil, her yılın 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasındadır. Bu süre içerisinde kamu yükümlülükleri, 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ertelenmektedir.

Mali tatilde yapılan erteleme, iş ve sosyal güvenlik uygulamalarını da kapsamaktadır. 
Esas olarak mali tatil her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında ilan edilse de Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

2019 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2019) pazar gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz Cumartesi gününe denk geldiği için 22 Temmuz Pazartesi (dâhil) günü sona erecektir.

 

Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri Eğitimi

 

Buna göre 2019 yılının 1 Temmuz Pazartesi günü mali tatil olmadığından bu tarihe rastlayan yükümlülüklerin son günü yerine getirilecek, mali tatil kapsamında ertelenmeyecektir.  
Mali tatil kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yapılan beyan, bildirim ve ödemeler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yapılan bildirimlerin erteleneceği düzenlenmiştir.

Ancak niteliği gereğince iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil dışında bırakılmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir. 
Bu kapsamda son günü mali tatil dönemine rastlamayan yükümlülükler ve mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye için 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yükümlülüğün son günü olarak kabul edilecektir.

Özel sektör işverenleri için 2019/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi süresi 23 Temmuz 2019 Salı günüdür. Bu tarih, mali tatili izleyen beş gün kuralı içerisinde yer aldığından aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken en son gün 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü olacaktır.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus, aylık prim ve hizmet belgesinde seçim yapmak suretiyle çalışılmadığına dair bildirim girişi yapan işverenler için son gün 23 Temmuz 2019 Salı günüdür. Kural olarak, çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması için son süre, aylık prim ve hizmet belgesine bağlı olarak ayın 23’üdür.

2019/Haziran ayına sigorta primlerinin son ödeme tarihi, mali tatil süreleri dışında kalmaktadır. Dolayısıyla 2019/Haziran ayına sigorta primlerinin son ödeme tarihi olduğundan 31 Temmuz 2019 Çarşamba günüdür.

 

Kaynak: www.resulkurt.com

 

Mevbank Sosyal Güvenlik