Haberler

Adet: 252

20 Mart 2018

Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var!


Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var!
13 Mart 2018

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Giderler


Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Giderler
27 Şubat 2018

Stajyerlik emekliliği etkiler mi?


Stajyerlik emekliliği etkiler mi?
20 Şubat 2018

Vergi Kanunları Kitabı 2018 Çıktı!


Vergi Kanunları Kitabı 2018 Çıktı!
29 Ocak 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular


Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri cezalandırdığı eleştirileri öteden beri sıklıkla yapılageliyor. Özellikle af kanunlarının çıkartıldığı dönemlerde bu eleştiriler artıyor, afların adaletsiz yapıları gereği haklılık da kazanıyor. Eleştiriler bir noktada karşılık da buldu ve son af kanunlarının matrah artırımı düzenlemelerinde, vergiye uyumlu mükelleflere daha düşük bir oran öngörüldü. Vergi aflarının adaletsiz yapısı bu uygulamayla değişmedi ama az da olsa uyumlu mükellefleri de dikkate alan düzenleme olumlu psikolojik bir etki de yapmış oldu.
29 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak Vergi Had ve Tutarları


Her yıl ocak ayıyla birlikte başta asgari ücret, SGK taban-tavan matrahı, vergi had ve tarifeleri olmak üzere bordro parametrelerinde büyük değişiklikler olur. Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst değişiklik yapıldı, kıdem tazminatının üst sınırı arttı, Aile ve Çocuk Yardımı tutarları ile Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık İndirimi tutarları değişti.
23 Ocak 2018

İşsizin Ödeneği Arttı


Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’nin de en önemli ekonomik ve sosyal sorunu işsizliktir. İşsizlik ödeneği, daha önce bir işyerinde çalışmış ve çeşitli nedenlerle işsiz kalan bireylerin gelir kaybını gidermek amacıyla işsizlik fonundan ödenen bir ödenek olup zorunluk işsizlik sigortasının kapsamında verilmektedir.
18 Ocak 2018

2018'de Uygulanacak AGİ Tutarları


Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 32. maddesi hükmüne göre ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) uygulanmaktadır. AGİ; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7.5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’idir.
09 Ocak 2018

2018 Vergi Cezaları Ne Oldu?


2018 Vergi Cezaları Ne Oldu?
08 Ocak 2018

2018 Yılı Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırlarının Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti


4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. Maddesi gereğince, iş akdi ile çalışan ve bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ücretini tespit etmekle görevli komisyonca alınan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı açıklanmış olup, söz konusu Karar 30.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
05 Ocak 2018

Veraset Vergisinde 2018 İstisnaları ve Tarife


Servet transferinden alınan Veraset ve İntikal Vergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa 12.4.1926'da yayınlanarak yürürlüğe giren "Veraset ve İntikal Vergisi Hakkında Kanun" ile Türk vergi sistemi içindeki yerini almıştır...
04 Ocak 2018

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Bugün Başlıyor


Vergiye uyumlu mükelleflere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergi indirimi getirildi...
03 Ocak 2018

2018 Yılı İthalat Rejimi Kararı Türk Gümrük Tarife Cetveli ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Yayımlandı


02 Ocak 2018

Evlenen Kadına Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?


İşçi ve işveren arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından birisi olan kıdem tazminatı, 1475 sayılı Kanun'da gösterilen bazı fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gereken paradır...
01 Ocak 2018

Gümrük Mevzuatı Kitabı Satışa Sunulmuştur


Gümrük Müşavirleri’nin, Gümrük ve Dış Ticaret alanlarında çalışan Uzmanların, meslek sınavlarına hazırlananların en çok ihtiyaç duyduğu, sıklıkla kullandığı Gümrük Mevzuatı konularını içeren, son değişikliklerle güncellenmiş referans kitap.
29 Aralık 2017

İşçi Şikayetlerindeki Değişikliklere Dikkat!


Çalışma hayatını düzenleyen kanunların uygulanmasını sağlamak ve gerekli denetim mekanizmalarını geliştirmek devletin görevlerinden biridir...
26 Aralık 2017

Yılsonu Vergi Uyarıları


Nakit sermaye artışında faiz indirimi önemli bir teşvik...
21 Aralık 2017

Çalışanın E-postalarını Okumak: Yönetim Hakkı Mı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Mi?


Kişisel verilerin korunması, son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada oldukça gündemde olan bir konu...
13 Aralık 2017

İşçi Ve İşveren Zorunlu 'Arabulucu’ya Nasıl Bakıyor?


İşçi ve işvereni yakından ilgilendiren “İş Mahkemeleri Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk” konusu tüm yönleriyle ve detaylı olarak ele alındı...
11 Aralık 2017

Yıl Sonu İçin Katma Değer Vergisi Notları


Katma değer vergisi (KDV) uygulamasında bazen şekil özün önüne geçebiliyor. Usul hükümlerine uyulmamış olması, cezalar yanında bazı haklardan yararlanmayı önleyebiliyor...