Haberler

Adet: 496

20 Ocak 2022

İthalde alınan KDV, en büyük vergi kalemi oldu


Çok sayıda ekonomik göstergede son yıllarda -aşağı ya da yukarı yönlü- rekorlar yaşanırken, ayrıntılarda da ilginç bazı gelişmeler dikkat çekiyor. Ocak ayı başında açıklanan geçici dış ticaret verileri, geçen yıl ihracatla birlikte ithalatta da tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşıldığını ortaya koymuştu. Zirve hareketi bununla da kalmadı; 271 milyar doları aşan ithalat, geçen yıla ilişkin bütçe gelirlerinin kompozisyonunda da önemli bir değişikliğe neden oldu.
19 Ocak 2022

Kur farkı istisnası Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi!


Mükellef lehine olan bir düzenlemenin onun aleyhine sonuç yaratması kabul edilemez!
17 Ocak 2022

Dövizini kur korumalı TL mevduat veya katılma hesabına dönüştüren kurumlara vergi istisnası geliyor!


13 Ocak’ta Meclis Başkanlığına sunulan bir kanun teklifi ile bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde TL payının artırılması amacıyla, 31.12.2021 tarihi itibariyle mevcut yabancı paralarını TL’ye çeviren ve en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirecek kurumlara bazı istisnalar getirilmesi öngörülüyor.
17 Ocak 2022

Enflasyon muhasebesine erteleme, kur korumalı mevduata istisna


2021 yılında enflasyondaki (Yİ-ÜFE) artış nedeniyle Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun mükerrer 298. maddesinde belirlenen koşullar sağlandığından enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapılması gündeme gelmiştir. Bu konuda 8 Kasım 2021 ve 6 Aralık 2021 tarihli yazılarımda[1] daha şartlar henüz oluşmamışken, Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olduğundan, yıl kapanmadan gerekli düzenlemelerin yapılması adına konuya dikkat çekmek istemiştim. Gelir İdaresi Başkanlığı, 6 Ocak 2022 tarihinde internet sitesinde enflasyon düzeltmesine ilişkin tebliğ taslağını[2] biraz gecikmeli de olsa kamuoyu ile paylaştı. Taslak tebliğ özetle ilk düzeltmeyi 2021 yılı mali tabloları için öngörmekte, ancak 2021 yılına ilişkin amortismanları düzeltilmemiş değerler üzerinden ayrılması gerektiğini belirtmektedir. Taslağın ilk düzeltmeyi 2021 yılı için yaptırması bazı uzmanlarca eleştirilmiştir. Bu uzmanlar ilk düzeltmenin 2020 yılı mali tablolarında yapılması gerektiğini savunmaktadırlar. Konuyu teknik detaya boğmadan, Taslak Tebliğ’e paralel olarak ilk düzeltmenin 2021 yılı için yapılması gerektiğini düşünenler tarafındayım.
14 Ocak 2022

Enflasyon muhasebesinde endişeli bekleyiş sona erdi, erteleme geliyor!


Mademki vergisel etkisi olmayacak, neden düzeltme yapılacağı ve beyannamelere düzeltilmiş mali tabloların ekleneceği sorusunu cevaplandırmak lâzım
14 Ocak 2022

Kurumların elde ettiği tüm yatırım fonu kâr payları kurumlar vergisinden istisna ediliyor


Torba yasada yer alan bir hükümle, girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da iştirak kazancı istisnasının uygulanması öngörülüyor. Teklif kabul edilirse, gayrimenkul yatırım fonu kâr paylarına da iştirak kazancı istisnası uygulanabilecek
10 Ocak 2022

İhracatçı ve sanayiciye kurumlar vergisi indirimi geliyor


2022 yılına (ertelenmiş) zam ve vergi artışlarıyla birlikte girmiş bulunuyoruz. Bu yılın herkes için çok zor geçeceği daha ilk günden belli oldu. Ekonominin en önemli sorunu olan enflasyonun bu yıl artarak devam edeceğini öngörmek için ekonomi uzmanı olmaya da gerek yok. Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki makas açıldıkça konu daha da vahim bir durum almaktadır. Merkez Bankamız kanunen görevli olduğu fiyat istikrarını sağlama amacını bıraktığından tüm uzmanlar neden dünyanın tersine gittiğimizi anlamaya çalışıyor.
10 Ocak 2022

Enflasyon muhasebesinde bekleyiş devam ediyor


Plan ve Bütçe Komisyonundaki son torba yasa teklifine ilişkin görüşmeler erteleme umutlarını artırdı. Teklif Meclise sunulduğunda herkes ertelemeye ilişkin bir düzenlemeye yer verileceği beklentisi içindeydi. Ancak teklifte böyle bir hükme yer verilmedi.
10 Ocak 2022

İşsizlik Maaşı Hakkında Her Şey


İşsiz kalan bir kişinin ilk yapması gereken İŞKUR’a başvurmak. İşsizlik maaşıyla ilgili merak edilenleri gelin birlikte inceleyelim... İşsiz kalan bir kişi bir an önce İŞKUR sistemine kaydolmalı ve hem işsizlik maaşı başvurusunu hızlıca yapıp hem de açık işleri oluşturacağı profille takip etmeli. İşsizlik maaşı için e – Devlet üzerinden başvuru hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Başvurudaki gecikme işsizlik parası alınabilecek süreyi düşürebiliyor. Kişinin bu sayede yeniden iş bulması ya da kendine yeni meslek kapıları açması mümkün olabilecektir.
07 Ocak 2022

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tablolar Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Yayımlanmıştır


6.1.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı yayımlanmıştır.
07 Ocak 2022

İmalatçı veya İhracatçı Kurumlara 1 Puan Kurumlar Vergisi İndirimi Getiriliyor


Hangi kurumlar, hangi kazançları için vergi indiriminden yararlanacak? Daha önce Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bazı vergisel düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlayacak torba yasa teklifi 4 Ocak 2022 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu. Aynı gün Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen teklifin kısa bir süre içinde kanunlaşması bekleniyor.
05 Ocak 2022

2022 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları


2022 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden müstesna. 2021 yılı gelirleri için bu tutar 7.000 lira idi. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.
04 Ocak 2022

KDV’de devrim niteliğinde şoke edecek düzenlemeler neler olabilir?


İstisna ve oran indirimlerini daraltıp tek orana geçme veya devreden KDV’yi iade dışında yapılacak hangi düzenleme bizi şoke edebilir? Bence iş dünyasını şoke edecek tek bir seçenek yok!
04 Ocak 2022

Vergi Hukukunda Yenileme Fonu Uygulaması


7338 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir. Şöyle ki;
03 Ocak 2022

Rekabet Kurulu İzni Öncesinde Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar


Rekabet hukuku anlamında kontrol değişikliği doğuran ve işlem taraflarının cirolarının belirli eşikleri aştığı birleşme ve devralma işlemleri, Rekabet Kurulu’nun iznine tabi. Rekabet Kurulu, bildirilen işlemin ilgili pazardaki etkin rekabeti önemli ölçüde azaltıp azaltmadığını inceleyerek, işleme ilişkin nihai kararını veriyor. Yabancı literatürde “gun jumping” olarak adlandırılan ve Rekabet Kurulu’nun iznine tabi olmasına rağmen ilgili izin alınmaksızın gerçekleştirilen işlemler ise belirli yaptırım risklerini beraberinde getiriyor.
30 Aralık 2021

Vergi Hukukunda Yeni Çalışmalar


Uzunca bir süre, yoğun gündem konularının da etkisi ile tarafıma ulaşan vergi hukuku alanında yayınlanmış kitapları duyuramamıştım. Bu gün ve gelecek yazımda bu yeni eserleri istiyorum.
27 Aralık 2021

Asgari ücrete vergi istinası nasıl uygulanacak?


Ücretlere ay sonu itibariyle hak kazanıldığı için hesaben ödemenin Aralık sonu itibariyle gerçekleştiğini, dolayısıyla Aralık ayına ilişkin ücretlerin, ne zaman ödenirse ödensin, Aralık sonu itibariyle geçerli olan hükümlere göre vergilendirilmesi (stopaja tabi tutulması) gerektiğini düşünüyorum
27 Aralık 2021

Kur korumalı TL mevduat/katılım hesaplarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi


Kur garantili hesaplar dolayısıyla elde edilen gelirler (mevduat faizi ve katılım hesabı kâr payları) üzerinden yüzde 0 bile olsa vergi kesintisi/stopaj yapılmış sayıldığı için bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi söz konusu değil. Yani bu ürünler tamamen vergisiz…
21 Aralık 2021

Lebib Yalkın'da Değişim Başlıyor


Daha Dinamik, Daha Heyecanlı, Yeni Yüzümüzle Sizlerleyiz!
20 Aralık 2021

Adi ortaklığın ortağına konut satışında KDV iade sorunu çözüldü


Son günlerde geçmişte yaşanan pek çok vergisel problemin tahmin edilenin ötesinde bir hızla çözüme kavuştuğunu görüyor, çok mutlu oluyoruz. Bu problemlerin tamamını tek bir merci değil, bir kısmını Maliye, kalan kısmını ise Danıştay çözüyor. Bazılarında geç kalınmış olsa da, bu çözümler iş dünyasının ve iş insanlarımızın önünü açıyor, daha rahat karar almalarını sağlıyor. Bu nedenle de, zaman zaman yazılarımızda “İyi ki Maliye var!” - ”İyi ki Danıştay var!” diyoru