Haberler

Adet: 262

18 Mayıs 2018

7141, 7142 ve 7143 Sayılı Kanunlarda Yapılan Önemli Değişiklikler


18.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de 9.5.2018 tarihli 7141 sayılı; 10.5.2018 tarihli 7142 sayılı ve 11.5.2018 tarihli 7143 sayılı Kanunlar yayımlanmıştır.
15 Mayıs 2018

Vergi Barışında Ne Yeni, Ne Değil?


Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sevk edilen, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarının kısa sürede yürürlüğe gireceği anlaşılıyor. Süreç onu gösteriyor.
10 Mayıs 2018

Lebib Yalkın Akademi KGK Onaylı İlk Özel Eğitim Kurumu Olmaya Hak Kazandı


Lebib Yalkın Akademi olarak temel mesleki konular alanında KGK onayı almış eğitimlerimizi düzenlemeye başladık.
10 Mayıs 2018

SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?


TBMM’ye sunulan torba yasada yer alan huşulardan birisi de, SGK alacaklarının yapılandırılmasını içeriyor. Piyasanın ihtiyaç duyduğu borç yapılandırmasında önemli düzenlemeler var.
07 Mayıs 2018

Şirket Kuruluşlarında ve İnşaat İşlerinde İşyeri Tescilinde Kolaylık


Yatırımcıların sürekli yakınmalarına neden olan konulardan birisi de bürokratik süreçlerin çokluğu ve sürecin ağır işlemesi olmuştur.
20 Nisan 2018

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Hatırlatmaları (2)


11 Nisan 2018 tarihli DÜNYA’da yer alan makalede, kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkat edilecek konuları yazmaya başlamıştım. Bugünün konuları yaygın olarak kullanılan bazı kurumlar vergisi istisnaları.
11 Nisan 2018

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Hatırlatmaları (1)


1 Nisan itibariyle başlayan kurumlar vergisi beyan dönemi, 25 Nisan akşamı sona erecek. Dolayısıyla beyannamenin hazırlanmasında dikkat edilecek bazı konuları tekrar hatırlatmakta yarar var.
29 Mart 2018

Menkul Sermaye İratlarının Beyanı


Nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen faiz, kâr payı ve benzeri gelirleri Gelir Vergisi Kanunu menkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.
28 Mart 2018

7103 sayılı Torba Kanun ile Yapılan Değişiklikler


VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?
22 Mart 2018

Torba Tasarı TBMM'de Kabul Edildi


Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
20 Mart 2018

Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var!


Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var!
13 Mart 2018

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Giderler


Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Giderler
27 Şubat 2018

Stajyerlik emekliliği etkiler mi?


Stajyerlik emekliliği etkiler mi?
20 Şubat 2018

Vergi Kanunları Kitabı 2018 Çıktı!


Vergi Kanunları Kitabı 2018 Çıktı!
29 Ocak 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular


Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri cezalandırdığı eleştirileri öteden beri sıklıkla yapılageliyor. Özellikle af kanunlarının çıkartıldığı dönemlerde bu eleştiriler artıyor, afların adaletsiz yapıları gereği haklılık da kazanıyor. Eleştiriler bir noktada karşılık da buldu ve son af kanunlarının matrah artırımı düzenlemelerinde, vergiye uyumlu mükelleflere daha düşük bir oran öngörüldü. Vergi aflarının adaletsiz yapısı bu uygulamayla değişmedi ama az da olsa uyumlu mükellefleri de dikkate alan düzenleme olumlu psikolojik bir etki de yapmış oldu.
29 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak Vergi Had ve Tutarları


Her yıl ocak ayıyla birlikte başta asgari ücret, SGK taban-tavan matrahı, vergi had ve tarifeleri olmak üzere bordro parametrelerinde büyük değişiklikler olur. Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst değişiklik yapıldı, kıdem tazminatının üst sınırı arttı, Aile ve Çocuk Yardımı tutarları ile Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık İndirimi tutarları değişti.
23 Ocak 2018

İşsizin Ödeneği Arttı


Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’nin de en önemli ekonomik ve sosyal sorunu işsizliktir. İşsizlik ödeneği, daha önce bir işyerinde çalışmış ve çeşitli nedenlerle işsiz kalan bireylerin gelir kaybını gidermek amacıyla işsizlik fonundan ödenen bir ödenek olup zorunluk işsizlik sigortasının kapsamında verilmektedir.
18 Ocak 2018

2018'de Uygulanacak AGİ Tutarları


Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 32. maddesi hükmüne göre ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) uygulanmaktadır. AGİ; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7.5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’idir.
09 Ocak 2018

2018 Vergi Cezaları Ne Oldu?


2018 Vergi Cezaları Ne Oldu?
08 Ocak 2018

2018 Yılı Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırlarının Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti


4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. Maddesi gereğince, iş akdi ile çalışan ve bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ücretini tespit etmekle görevli komisyonca alınan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı açıklanmış olup, söz konusu Karar 30.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.