Haberler

Adet: 375

16 Nisan 2021

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Esas Komisyon'da kabul edildi


Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınıyor.
15 Nisan 2021

Kısmi Kapanma Tedbirleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular


1. Sendikalar tarafından genel kurul vb. geniş katılımlı aktiviteler yapılabilir mi? Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyecektir.
08 Nisan 2021

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Esas Komisyon'da kabul edildi


Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
06 Nisan 2021

Kurumlar Vergisi Oranı 2021 ve 2022 Yılı İçin Artırılıyor


Kurumlar vergisi oranı 2021 için 5 puan, 2022 için 3 puan artacak. Bu, 2021 için verginin yüzde 25 oranında artması demek. Anlayacağınız çok yüksek bir vergi artışı ile karşı karşıyayız.
12 Mart 2021

VERBİS'e Kayıt Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı


Reel sektöre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan (KVKK), müjde gibi bir haber geldi. Kurul, VERBİS’e kayıt yaptırma süresini bu yılın sonuna (31 Aralık 2021) kadar uzattı.
12 Mart 2021

Hangi Kira Gelirleri Yıllık Gelir Vergisi Beyanname ile Beyan Edilir?


Kira gelirinden indirilebilecek giderler nelerdir? İçinde bulunduğumuz Mart ayı 2020 yılına ait gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk edecek vergilerin ilk taksitinin ödenme ayı. İkinci taksit ödemelerinin Temmuz ayında yapılması gerekiyor.
11 Mart 2021

Ücret Gelirlerini Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edenlerin Elde Ettiği Diğer Stopaja Tabi Gelirlerin Beyan Durumu


Ücret gelirleri beyan sınırlarını aşarsa stopaja tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, kendi tutarlarına bakılmaksızın beyan edilmek zorunda kalınır
01 Mart 2021

Yüksek Ücretliler Bu Yıl İlk Kez Gelir Vergisi Beyannamesi Vermeye Hazırlanıyor


Hangi ücretler için gelir vergisi beyannamesi verilecek? Beyan sınırları nasıl hesaplanacak? Beyan edilecek gelirden neler indirilebilir?
01 Mart 2021

Kurumlara Sürpriz; Kurum Kazançları İçin Yeni Bir Vergi Tevkifatı Getiriliyor!


Geçici düzenleme taslağı neyi öngörüyor? Daha önce kâr dağıtımı yapılmışsa/yapılırsa ne olacak? Kâr payı bu tevkifat yapıldıktan sonra dağıtılırsa ne olacak?
12 Şubat 2021

2020 Yılı Menkul Sermaye İratlarının Beyanı


Nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen faiz, kâr payı ve benzeri gelirleri Gelir Vergisi Kanunu menkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.
29 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği Hakkında Değerlendirme


2020'de uygulaması 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ Resmi Gazete'de 15.01.2021 tarihinde yayımlandı. Değeri (2021 yılı için) 5 milyon 250 bin TL'den fazla olan konutlar için uygulanacak vergilendirme sistemi, muaflık durumu, vergi oranları ve uygulama çerçevesi yayımlanan tebliğ esas alınarak Çebi Hukuk ve Danışmanlık tarafından özetlenmiştir.
29 Ocak 2021

Serbest Meslek Kazançlarının Vergilemesiyle İlgili Yeni Özelgeler


Gelir idaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.
22 Ocak 2021

Kısa Çalışmaya Kimler Başvuracak?


Mevcut koronavirüs (COVID-19) sürecinde hem çalışanların hem de işverenlerin en önemli nefes alma mekanizmasının Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) olduğunu görmekteyiz. İlk COVID-19 vakasının ülkemizde görülmesiyle birlikte hızlı bir aksiyon alınmış ve ekonomik tedbirler kapsamında da işletmeler için kısa çalışma ödeneği uygulaması kolaylaştırılmıştır.
19 Ocak 2021

Değerli Konutlar Vergisi ve Sorunları


Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi. Bu verginin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından belirlenen değeri veya emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı geçen konutların maliklerinden veya intifa hakkı sahiplerinden alınması öngörüldü.
18 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Beyan ve Ödeme Yükümlülüğü Başladı; Verginin Konusuna Hangi Taşınmazlar Giriyor, Verginin Mükellefi Kim?


DKV çok başarısız bir yeni vergi girişimi oldu. Her açıdan yoğun eleştiriye uğradı ve hukuk sorunlarına yol açmadan hatadan dönüldü. Ama mevcut haliyle olmasa da olur. Bu başarısız girişim yeni vergi girişimleri için örnek olmalı
13 Ocak 2021

2021 Yılı Gümrük Kitaplarımız Satışa Çıktı


2021 Yılı Gümrük Kitaplarımız Satışa Çıktı
13 Ocak 2021

Vergi Kanunları Kitabı 2021 Satışa Çıktı


Vergi Kanunları Kitabı 2021 Satışa Çıktı
31 Aralık 2020

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345) Yayınlandı


30.12.2020 (Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan 3345 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.
24 Aralık 2020

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar Yayımlanmıştır


23.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de Koronavirüs (Covid-19) salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esasların belirleyen ''3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'' yayımlanmıştır.
24 Aralık 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Süreler Uzatılmıştır


Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak açıklanan Kısa Çalışma Başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatılmıştır.