Haberler

Adet: 267

20 Temmuz 2018

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Sık Sorulan Sorular Ve Cevapları


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır? Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
06 Temmuz 2018

Adli Tatilin Vergi Yargısına Etkisi


Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır. Adli tatil dönemi 2005 yılına kadar, 20 Temmuz'da başlamakta, 5 Eylül günü mesai saati bitiminde sona ermekteydi. Ancak adli tatil süresi, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 61. maddesinde 5229 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle önce ağustos ayının birinci günü başlayarak ve eylül ayının beşinci gününe kadar sürecek şekilde düzenlendi. Daha sonra 650 sayılı KHK ile adli tatil 20 Temmuz ilâ 31 Ağustos olarak belirlendi.
06 Haziran 2018

İşverenler Dikkat! İş Güvenliği Eğitimleri Değişti


İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına işverenin önemli yükümlülükleri vardır. İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili programları yapmak, eğitim için gerekli yer tahsis ve araç tahsisi yapmak ve çalışanların bu eğitime katılmalarını sağlamakla görevlidir. Çalışanlara verilen eğitimleri mutlaka belgelendirilmelidir.
01 Haziran 2018

Ramazana Özgü Vergi Konuları


Vergi mevzuatında ramazana özgü vergi yükümlülükleri veya vergi ayrıcalıkları yok. Ancak bu ayda yaygın olarak yapılan iş ve işlemler var, bunların da doğal olarak vergileme boyutu var. Bir kısmı yılda bir defa karşılaşılacak bu uygulamaları hatırlatmakta yarar var.
24 Mayıs 2018

Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri


Mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi klasik yükümlülüklerin dışında, gerek maddi gerek şekli pek çok mali yükümlülüğün toplandığı ay. Bu nedenle bizde bu yazımızda bu yükümlülükleri, bir hatırlatma olarak tekrar listeleyelim istedik.
18 Mayıs 2018

7141, 7142 ve 7143 Sayılı Kanunlarla Yapılan Önemli Değişiklikler


18.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de 9.5.2018 tarihli 7141 sayılı; 10.5.2018 tarihli 7142 sayılı ve 11.5.2018 tarihli 7143 sayılı Kanunlar yayımlanmıştır.
15 Mayıs 2018

Vergi Barışında Ne Yeni, Ne Değil?


Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sevk edilen, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarının kısa sürede yürürlüğe gireceği anlaşılıyor. Süreç onu gösteriyor.
10 Mayıs 2018

Lebib Yalkın Akademi KGK Onaylı İlk Özel Eğitim Kurumu Olmaya Hak Kazandı


Lebib Yalkın Akademi olarak temel mesleki konular alanında KGK onayı almış eğitimlerimizi düzenlemeye başladık.
10 Mayıs 2018

SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?


TBMM’ye sunulan torba yasada yer alan huşulardan birisi de, SGK alacaklarının yapılandırılmasını içeriyor. Piyasanın ihtiyaç duyduğu borç yapılandırmasında önemli düzenlemeler var.
07 Mayıs 2018

Şirket Kuruluşlarında ve İnşaat İşlerinde İşyeri Tescilinde Kolaylık


Yatırımcıların sürekli yakınmalarına neden olan konulardan birisi de bürokratik süreçlerin çokluğu ve sürecin ağır işlemesi olmuştur.
20 Nisan 2018

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Hatırlatmaları (2)


11 Nisan 2018 tarihli DÜNYA’da yer alan makalede, kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkat edilecek konuları yazmaya başlamıştım. Bugünün konuları yaygın olarak kullanılan bazı kurumlar vergisi istisnaları.
11 Nisan 2018

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Hatırlatmaları (1)


1 Nisan itibariyle başlayan kurumlar vergisi beyan dönemi, 25 Nisan akşamı sona erecek. Dolayısıyla beyannamenin hazırlanmasında dikkat edilecek bazı konuları tekrar hatırlatmakta yarar var.
29 Mart 2018

Menkul Sermaye İratlarının Beyanı


Nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen faiz, kâr payı ve benzeri gelirleri Gelir Vergisi Kanunu menkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.
28 Mart 2018

7103 sayılı Torba Kanun ile Yapılan Değişiklikler


VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?
22 Mart 2018

Torba Tasarı TBMM'de Kabul Edildi


Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
20 Mart 2018

Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var!


Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var!
13 Mart 2018

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Giderler


Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Giderler
27 Şubat 2018

Stajyerlik emekliliği etkiler mi?


Stajyerlik emekliliği etkiler mi?
20 Şubat 2018

Vergi Kanunları Kitabı 2018 Çıktı!


Vergi Kanunları Kitabı 2018 Çıktı!
29 Ocak 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular


Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri cezalandırdığı eleştirileri öteden beri sıklıkla yapılageliyor. Özellikle af kanunlarının çıkartıldığı dönemlerde bu eleştiriler artıyor, afların adaletsiz yapıları gereği haklılık da kazanıyor. Eleştiriler bir noktada karşılık da buldu ve son af kanunlarının matrah artırımı düzenlemelerinde, vergiye uyumlu mükelleflere daha düşük bir oran öngörüldü. Vergi aflarının adaletsiz yapısı bu uygulamayla değişmedi ama az da olsa uyumlu mükellefleri de dikkate alan düzenleme olumlu psikolojik bir etki de yapmış oldu.