Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

 

 

Lebib Yalkın E-Bülten 6 Nisan 2015

 

 

 

28 Mart - 3 Nisan 2015 tarihleri arasında Resmi Gazete'de yayımlanan ve Lebib Yalkın Yayımları tarafından ilgili olduğu mevzuat serilerine işlenmiş olan değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28.03.2015 tarih ve 29309 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  T.C KülliyatıEnerji Mevzuatı)
 

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği, 29.03.2015 tarih ve 29310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  T.C Külliyatı)
 

- Maliye Bakanlığı'ndan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 30.03.2015 tarih ve 29311 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri: T.C KülliyatıKaçakçılıkla Mücadele MevzuatıKambiyo MevzuatıBankacılık MevzuatıSigortacılık MevzuatıSermaye Piyasası Mevzuatı)
 

- Bakanlar Kurulu'nca, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar No.2015/7470), 31.03.2015 tarih ve 29312 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  Sosyal Sigortalar Mevzuatı)
 

- Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan, Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 01.04.2015 tarih ve 29313 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  T.C KülliyatıSigortacılık Mevzuatı)
 

- Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği, 01.04.2015 tarih ve 29313 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  T.C KülliyatıSigortacılık Mevzuatı)
 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 01.04.2015 tarih ve 29313 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  Enerji MevzuatıT.C Külliyatı)
 

- Ekonomi Bakanlığı'ndan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2004/2) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ, 01.04.2015 tarih ve 29313 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  İthalat Mevzuatı)
 

- Ekonomi Bakanlığı'ndan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 01.04.2015 tarih ve 29313 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  İthalat Mevzuatı)
 

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129), 01.04.2015 tarih ve 29313 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği)
 

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan, Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ, 01.04.2015 tarih ve 29313 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  Sosyal Sigortalar Mevzuatı)
 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  T.C KülliyatıÇevre Mevzuatı)
 

- İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  T.C KülliyatıBelediye Mevzuatı)
 

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  T.C KülliyatıÇevre MevzuatıMotorlu Taşıtlar Vergisi MevzuatıGümrük Anlaşmaları)
 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  T.C KülliyatıBankacılık Mevzuatı)
 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  Tüketicinin ve Rekabetin Korunması MevzuatıBankacılık MevzuatıT.C Külliyatı)
 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  Bankacılık MevzuatıT.C Külliyatı)
 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  Bankacılık MevzuatıT.C Külliyatı)
 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  Bankacılık MevzuatıT.C KülliyatıSermaye Piyasası Mevzuatı)
 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  Bankacılık MevzuatıT.C KülliyatıBilişim Mevzuatı)
 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri:  Bankacılık MevzuatıT.C Külliyatı)
 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  Çevre Mevzuatı)
 

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan, Safkan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ (No: 2015/11), 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  Gıda Mevzuatı)
 

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan, Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatları Hakkında Tebliğ, 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  Sağlık Mevzuatı)
 

- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'ndan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30/3/2015 Tarihli ve 2015/7 Sayılı Kararı, 03.04.2015 tarih ve 29315 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serileri: Teşvik Mevzuatıİhracat Mevzuatı)
 

- Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli Kanun ve KHK'ler Hakkında Kararları:
E: 2014/147, K: 2015/25 Sayılı Kararı (5403 s. Kanun Hk.)
E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı, (6183 s. Kanun Hk.)
E: 2014/180, K: 2015/30 Sayılı Kararı, (5510 s. Kanun Hk.)
03.04.2015 tarih ve 29315 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. (İlgili Olduğu Mevzuat Serisi:  T.C Külliyatı)

64 mevzuat serisinden oluşan Lebib Yalkın Mevzuat Yayımları'nın tümüne veya istediğiniz serilere abone olmak için tıklayınız

Ücretsiz demo kullanımı için tıklayınız

Son 2 ay içinde gerçekleşen ve Lebib Yalkın Mevzuat Serileri'ne işlenmiş olan tüm değişiklikleri görmek için tıklayınız
 

E-Duyurular, izinsiz ancak olduğu gibi çoğaltılabilir, kaynak gösterilmek kaydıyla iktibas edilebilir.

 

            

 

© Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş.

Huzur Mahallesi Barbaros Caddesi No: 78 34396 Sarıyer / İstanbul
Tel: (0212) 282 39 00 Faks: (0212) 270 04 78
Maslak V.D. 6080025075 İst.Tic.Sic.No: 181515 Mersis No: 0608002507500014
www.lebibyalkin.com.tr   |   pazarlama@lebibyalkin.com.tr

  •