Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Hukuk

  MEVBANK Hukuk ile zengin Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Hukuk Makaleleri ve Güncel Mevzuatı en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Gümrük Mevzuatı Kitabı

  Uzmanların, meslek sınavlarına hazırlananların en çok ihtiyaç duyduğu, sıklıkla kullandığı Gümrük Mevzuatı konularını içeren son değişikliklerle güncellenmiş (*) referans kitap.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.Eyl.2018 - 24.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
 • 17.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 11.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 10.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 20.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 17.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 26.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 26.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 25.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 24.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 24.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 20.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 20.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödeme
 • 24.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 20.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 25.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 26.Eyl.2018 - 30.Eyl.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 01.Eki.2018 - 01.Eki.2018
  Ekim 2018 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
 • 01.Eki.2018 - 23.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
 • 24.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 23.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 22.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 22.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 22.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 23.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 23.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 23.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 24.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 24.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 25.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 26.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 15.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 15.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 15.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
 • 01.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Eki.2018 - 31.Eki.2018
  Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

TCMB Döviz Kurları 22.09.2018

 • Dolar Alış6,2671
 • Dolar Satış6,2784
 • Euro Alış7,3794
 • Euro Satış7,3927
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (Ağustos) % 2,30 % 17,90
 • ÜFE (Ağustos) % 6,60 % 32,13