Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Hukuk

  MEVBANK Hukuk ile zengin Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Hukuk Makaleleri ve Güncel Mevzuatı en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Gümrük Mevzuatı Kitabı

  Uzmanların, meslek sınavlarına hazırlananların en çok ihtiyaç duyduğu, sıklıkla kullandığı Gümrük Mevzuatı konularını içeren son değişikliklerle güncellenmiş (*) referans kitap.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.Oca.2020 - 27.Oca.2020
  Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 27.Oca.2020
  1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 27.Oca.2020
  Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 27.Oca.2020
  Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 27.Oca.2020
  Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 27.Oca.2020
  Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 27.Oca.2020
  Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  Yıllık Harçların Ödemesi
 • 01.Oca.2020 - 31.Oca.2020
  kim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 10.Şub.2020
  16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 11.Şub.2020
  16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 17.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 20.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 20.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 20.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 20.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 20.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 20.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 24.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 17.Şub.2020 - 25.Şub.2020
  1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16.Şub.2020 - 25.Şub.2020
  1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 26.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 26.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 26.Şub.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 02.Mar.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 02.Mar.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 02.Mar.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 02.Mar.2020
  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Şub.2020 - 02.Mar.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Şub.2020 - 02.Mar.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Şub.2020 - 02.Mar.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Şub.2020 - 02.Mar.2020
  Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

TCMB Döviz Kurları 28.01.2020

 • Dolar Alış5,9371
 • Dolar Satış5,9478
 • Euro Alış6,5471
 • Euro Satış6,5589
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (Aralık) % 0,74 % 11,84
 • ÜFE (Aralık) % -0,69 % 7,36