Veraset Ve İntikal Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) Kanunu, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanunlar, Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük gibi ilgili mevzuat ile diğer mevzuat
• Halen yürürlükte olan genel tebliğler ve örnek Danıştay Kararları, Genelge ve Özelge ve Sirkülerler ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmış eski hükümleri

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü