Emlak Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanunlar, yürürlükteki genel tebliğler, Vergi Usul Kanunu, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu gibi emlak vergisi ile ilgili kanunların bu kanunla ilgili maddeleri
• İl Özel İdareleri ile Belediye Gelirleri Uzlaşma Genel Tebliği, Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük gibi emlak vergisi ile ilgili kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler
•  Emlak vergisi normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetveller gibi emlak vergisine ilişkin genel yazılar ve müteferrik mevzuat, emlak vergisi genel tebliğleri, sirkülerleri ve konu ile ilgili örnek Danıştay Kararları

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü