Danıştay Kararları

Bu yayınımızda yer alan konular:

İdare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlık konusu olan hususların çözümünde emsal olabilecek türde çok sayıda içtihat yer almaktadır. Vergi yasalarının uygulanmasında idare ile mükellef arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlendiği son merci olan Danıştay’ın aldığı kararlar gerek idare gerekse mükellef için yasaların doğru uygulanmasında taraflara yol gösterici olmakta, bu nedenle Danıştay Kararları önemli bir kaynak teşkil etmektedir.
Basılı ortamda yer alan Danıştay Kararları mevzuat bazında gruplandırılmak suretiyle tasnif edilmiş olup, her grubun başında kararlara ilişkin özet liste ve madde dizin listesi yer almaktadır. Kullanıcılar bu listelerden yararlanarak istedikleri kararlara doğru ve hızlı bir şekilde ulaşabileceklerdir. Basılı yayında sadece vergi uyuşmazlıklarına bakan daire kararları takip edilmektedir. Bu yayınımız ayrı ayrı ciltler halinde satılmaktadır.
Cilt 1: Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili kararlar, 
Cilt 2: Vergi Usul Kanunu ile ilgili kararlar, 
Cilt 3: Katma Değer Vergisi ile ilgili kararlar, 
Cilt 4: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Mali Müşavirlik Kanunu, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu ile ilgili kararlar
Cilt 5: Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile Gümrük Kanununa ilişkin kararlar. 
  
Elektronik ortamda takip edilen Danıştay Kararları Serisinde, vergi uyuşmazlıklarına bakan daire kararları yanında; Kamu Görevlileri, İmar, Kamulaştırma, Eski Eserler, Türk Parasının Kıymetini Koruma, Bankacılık, Sermaye Piyasası, Rekabetin Korunması, Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası ve Enerji konularındaki uyuşmazlıklara bakan diğer daire kararları da takip edilmektedir. Bu yayınımızın satışından sonra yeni çıkacak Danıştay Kararları da eklenmek suretiyle yayının güncelliğinin sürekli muhafaza edilmesi sağlanacaktır.

 

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü