Damga Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve buna ekli tarife ve tabloları ile bu Kanunda değişiklik yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler, damga vergisi ile ilgili muhtelif kanunlar, Petrol Tüzüğü gibi bu Kanunla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğler ve bu Kanuna ait genel tebliğler ile örnek Danıştay Kararları, Genelge, Özelge ve Damga Vergisi Sirkülerleri
•  210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğleri

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü