Belediye Gelirleri Mevzuatı

2464 sayılı Belediye Gelirlerleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuata, danıştay kararlarına ve makalelere Lebib Yalkın'a abone olarak en güncel şekilde takip edin.

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve bu kanunla ilgili bazı kanunların ilgili hükümleri
• Harcamalara katılma payları, çeşitli harçlar gibi kararname ve yönetmelikler, bu kanunla ilgili genel tebliğler, konu ile ilgili müteferrik mevzuat ve örnek Danıştay Kararları

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü