Turizm Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar, Turizm tesisleri, yüzer otel, yüzer lokanta veya benzeri tesislerin işletilmesi, yat turizmi gibi Turizmi Teşvik Kanunu'na ilişkin kararlar ve yönetmelikler, turizm alan ve merkezleri ile özel çevre koruma bölgesine ilişkin mevzuat, Telsiz Kanunu ve ilgili mevzuat, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentalar Birliği Kanunu ve bu Kanuna ilişkin mevzuat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bununla ilgili mevzuat
• Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında mevzuat, katma değer, gelir, emlak gibi vergi mevzuatının turizmle ilgili bölümleri
• Yabancı ülkeler ile bu ülkelerin uyruğundaki gerçek kişilerin Türkiye'de gayrimenkul edinmelerinde uygulanacak esaslar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın ilgili kısımları, kambiyo mevzuatı, Boğaziçi Kanunu, Kıyı Kanunu, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik gibi imar mevzuatı
• Borçlar Kanunu, yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri, rulet ve benzeri oyun, alet ve makineler, pasaport, kimlik bildirme ve vatandaşlık gibi çeşitli mevzuatın turizmle ilgili bölümleri, hac ve umre seyahati ile ilgili karar ve yönetmelikler

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü